OBS: Du er nu offline

Medlemsmøde i Region 2 3F Holstebro

Klik for at læse en kort opsamling af mødet

Opsamling Holstebro

Med 20 fremmødte i Holstebro blev diskussionerne taget i plenum, og vi skulle som altid rundt om de syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her kommer en kort gennemgang.

Økonomi

Her blev der snakket om, at vejrliget skulle hæves, og at man måske skulle bruge samme model som i Tyskland, hvor man indbetaler til en fond, der så lægger en sum penge oveni vejrlig-satsen. Derudover blev der ønsket, at pensionen hæves, samt at SH-ordningen udvides, samt at anciennitet skal fjernes.

Udenlandsk arbejdskraft

Typehus-firmaerne bruger ofte udenlandske kolleger, men det er svært at få oplyst vores udenlandske kolleger om priskuranter. Der blev også snakket om, at det skal være nemmere at få meldt vores udenlandske kolleger ind, så vi får dem organiseret bedre. Og så blev der også snakket om, at man som oftest får en bedre dialog med dem, hvis man har en tolk med, der taler sproget.

Arbejdstid

Også i Holstebro arbejder folk 37 timer og sjældent mere end det. Der blev udtrykt ønske om nedsat arbejdstid, måske gennem SH-kontoen, eller gennem betalte pauser. Derudover blev der snakket om senior-ordning, så man kan blive længere på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljø

Her opleves der generelt problemer. Svendene skal blive bedre til at forbedre arbejdsmiljøet på pladserne. Der blev udtrykt utilfredshed med ATs planlagte besøg, da de ikke giver et retvisende billede. Der blev foreslået, at afdelingerne kontakter AT, så den enkelte ikke kommer i klemme. Derudover blev der foreslået at lave en slags 48-timers regelsæt omkring arbejdsmiljø og arbejdsskader, så vi kan gøre en forskel, når folk kommer til skade.

Prislister

Også i Holstebro mangler der viden om, hvad det vil sige at gå på akkord. Den manglende viden gør, at folk går på aftaletimer eller timeløn i stedet. Derfor blev der foreslået småfilm med svende ude fra pladserne, der forklarer, hvordan de gør. Derudover blev der udtrykt ønske om at hæve prisen per sten.

Uddannelse

Der mangler uddannelser til folk der er lidt ældre. Efteruddannelserne trænger til en fornyelse. Og så blev der udtrykt ønske om, at de 14 dages uddannelse skal være en ret, så mester ikke kan sige nej. Derudover blev der foreslået, at de 14 dage skal kunne spares op, så man kan bruge dem til at skifte spor senere i arbejdslivet, hvis man er slidt ned.

Tillidsvalgte

Tillidsvalgte bliver generelt ikke brugt ret meget. Der er mere tale om en talsmand end tillidsvalgte. Det er blandt andet fordi der er mange små firmaer, og det er svært at få valgt og registreret en. Derfor ønskes der et mere smidigt registreringssystem. Der blev også foreslået, at en tillidsvalgt kan vælges på tværs af faggrupper, og at der måske skal være et vederlag for de tillidsvalgte.Resultater af afstemning i Holstebro