OBS: Du er nu offline

Medlemsmøde i Region 4 3F Slagelse

Klik for at læse en kort opsamling af mødet


Se billeder fra mødet her

Opsamling fra Slagelse
Med 26 tilmeldte medlemmer blev det en god debat-aften i Slagelse den 14. marts. Efter lidt aftensmad var det tid til debat med udgangspunkt i de syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgt. Herunder kan du se, hvad der blev snakket om ved de forskellige plancher.

Økonomi

Her handlede det blandt andet om manglende fokus på transporttid i OK. Ønsket om bedre fordelingsnøgle for pensionen, fuld løn under sygdom, fleksible muligheder med SH og bedre system for kørepenge.

Udenlandsk arbejdskraft

Ved planchen blev der blandt andet talt om de sprogbarrierer, der bliver oplevet med de udenlandske kolleger. Af forslag til nye tiltag på området blev der peget på en forpligtelse til sprogkurser, kurser i ’byggepladssprog’, mere fokus på arbejdsmiljø og indførelse af kædeansvar.

Arbejdstid

Der blev drøftet, om det i fremtiden skal kunne lade sig gøre at fordele 37 timers arbejde på tre dage. Derudover blev der snakket om, hvorvidt det kunne blive en mulighed at frikøbe fridage for sin SH.

Arbejdsmiljø

Her handlede snakken blandt andet om nedslidning, gener ved støv, farlig kemi og oplevelsen af, at Arbejdstilsynet ikke har tilstrækkelige beføjelser på området.

Prislister

Det blev til en rigtigt god snak om akkord overfor timeløn, og der blev efterspurgt fyraftensmøder og introduktion til akkordsystemet, således at folk ved, hvad det kan

Uddannelse

Snakken gik blandt andet på manglende lærepladser og dårlig oplæring, at uddannelsen til murerarbejdsmand skal tales op og at der gerne må være mere fokus på sporskifte og efteruddannelse i byggefagene.

Tillidsvalgte

Der var ikke meget debat om de tillidsvalgte blandt medlemmerne denne aften.

Resultater af afstemning i Slagelse