OBS: Du er nu offline

Medlemsmøde i Region 5 3F BJMF

Klik for at læse en kort opsamling af mødet

Opsamling BJMF

Over 50 medlemmer mødte op, og det blev til en god debat. Også en stor gruppe udenlandske kollegaer dukkede op, og det var godt at høre deres tanker. Tak for det! Som altid skulle vi omkring de syv emner:  økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her kommer en kort gennemgang af emnerne.

Udenlandsk arbejdskraft

Det opleves, at der er stor forskel på, hvor mange timer danske og udenlandske kolleger arbejder. Udenlandske kolleger har generelt et dårligere arbejdsmiljø, muligvis fordi de ikke kender reglerne og ikke kan sige fra. Der blev fortalt, at der er en frygt blandt udenlandske kolleger for, at hvis man organiserer sig, så bliver man fyret. Der blev foreslået, at det blev gjort nemmere for udenlandske kolleger at kommunikere, både med kolleger og forbundet. Dette kunne bl.a. ske gennem flere tolke, og pligt til at oplyse bedre. Derudover var ugentlig varierende arbejdstid et stort problem, og man så gerne, det blev skrottet.

Uddannelse

Her blev der snakket om, at lærlinge bliver ramt hårdere af prisstigninger, da de jo har en lavere løn. Derfor blev der ønsket at kigge på det. Og så vil man meget gerne have fuld pension for lærlinge fra dag et. Det opleves også, at man ikke kommer afsted på efteruddannelse, fordi det er for besværligt. Et forslag kunne være, at man akkumulerer sin ret til uddannelse, så det kan bruges bedre og anderledes.

Arbejdsmiljø

Dårlige tidsplaner fører til dårligt arbejdsmiljø, både mht. støj, støv og lignende. Derudover opleves det, at AT ikke er stærkt nok, hverken i antal eller i uddannelse. Og så blev det fortalt, at man har oplevet folk blive fyret for at efterspørge skur f.eks. Til sidst blev der også ønsket, at arbejdstiden bliver nedsat. Enten gennem flere pauser eller flere fridage. Der ønskes også, at AMO styrkes, måske gennem informationskampagne.

Arbejdstid

Generelt arbejder folk maks. 37 timer, men man ønsker at komme ned på 30 timer. Her blev der specifikt stille ønske om, at det blev fordelt på alle dage, da det ofte er de sidste timer, hvor der sker ulykker og nedslidning. Der blev også stille ønske om højere betaling for overarbejde. De udenlandske kolleger til mødet bidrog med mange spændende perspektiver, og de oplevede især, at ugentlig varierende arbejdstid blev misbrugt.

Økonomi

Der er for stor forskel på, hvordan man forhandler løn. Nogle steder går det godt, andre skidt. Dette kunne man måske afhjælpe med at hæve bunden. Så kommer man også med tendensen til et A- og et B-hold. Derudover ønskes SH-ordningen udbygget, så det er muligt at bruge de opsparede midler flere og andre steder. Her blev der stillet forslag om, at lade PensionDanmark administrere SH-kontoen, så det blev en eksklusiv 3F-fordel at få udbetalt SH-penge. Det store emne var dog at få hævet mindstelønnen, så både udenlandske og danske kolleger får et bedre udgangspunkt i forhandlinger.

Tillidsvalgte

Der ønskes et andet syn på det at være AMR. Ofte bliver man anset som en formalitet, og ikke som en ressource, og det er ærgerligt. Nogle gange er der endda mistillid fra virksomhederne. Derfor blev der stillet et forslag om et fast regelsæt for, hvordan AMR bruger tiden på opgaven. Udover snak om AMR blev der også stillet ønske om at beskytte akkordholderen, så de mindre sjak er bedre beskyttet.

Prislister

Det opleves, at man ikke forhandler nok, og ofte blot tager priskuranten som prisen, i stedet for at se det som startsted for lønforhandling. Der blev fortalt, at store dele af isoleringsarbejdet ikke bliver udført at tagdækkerne, og det koster på akkorden. Derudover blev der udtrykt bekymring over, at hvor der ikke er adgang til akkord bliver der aftalt for høj timeløn.

Åben runde efter runderne

Efter runderne var der en god debat om blandt andet stemmeprocenten ved sidste OK-forhandlinger. Der blev efterspurgt, om det ikke kan gøres nemmere at stemme. Palle fortalte, at de kigger på alle muligheder, men at de fleste ting er afprøvet.

Derudover blev der efterspurgt, at forbundet var med til at finansiere og organisere mobilisering under forhandlingerne, så vi viser os ligeså godt frem som sidste forhandlinger.

Resultater af afstemning i BJMF