OBS: Du er nu offline

Medlemsmøde i Region 5 3F Frederiksborg

Kom til medlemsmøde
Medlemsmøde i Frederiksborg
Medlemsmøde i Frederiksborg


Adresse

3F Frederiksborg
Milnersvej 41D
3400 Hillerød
Tlf. 21 974 871

Udenlandsk arbejdskraft

-     Minimallønnen skal op. Den udenlandske arbejdskraft får kun det der står i overenskomsten omkring mindstelønnen. Der foregår omgåelse mange steder. Kædeansvar. Højere straf for menneskehandel. Kunne man forestille sig et system hvor arbejdsgiverne kunne være med til et kontrolsystem, som ville gøre effekten bedre. Påtvungne kurser i den Danske model. Gå efter vikarburoer. Mange er villige til at bruge hele provenuet på en stigning i bunden.

Økonomi

 Alle kan mærke SH stigningen og de andre forbedringer. Vi skal bruge provenuet til at hæve mindstelønnen. Vi skal hæve pensionen. Vi skal have reel fuld løn for alle fraværsperioder, herunder skal fædreorlov finansieres af fonde. Kunne sygelønnen udgøre en % del af lønnen fremfor en fast sats?

Arbejdstid

-     30 timer og fuld lønkompensation. Ikke mere fleksibilitet. Hvis vi får nedsat arbejdstid, bliver konkurrencen endnu mere til fordel for udenlandsk arbejdskraft. Nedsat arbejdstid er en illusion med det krav om arbejdskraft der er nu. 5 ekstra feriefridage som en mulighed folk selv kan vælge.

Tillidsvalgte

-     Afgørende med TR tid i arbejdstiden. Helst som den nødvendige tid. Sjakbejds og akkordholder skal beskyttes som TR. Ret til deltage i valg af fællestillidsmand selvom der er valgt på TR pladsen.

Arbejdsmiljø

-     Bambus skal opprioriteres yderligere. Ønsker om at byggelederen også har den nødvendige viden om arbejdsmiljø.

Uddannelse

-     Fokus på ordentlige uddannelse af lærlinge. Det er alt for dårligt mange steder.

-     Pension fra dag 1. uanset alder.

-     Efteruddannelse halter både fordi ”der ikke er tid i virksomheden” og fordi svendene ikke prioriterer det.

-     Nogen kan ikke se relevansen af efteruddannelse. Samtidig går man ned i løn.

-     Mange kurser er ikke fornyet og halter alvorligt bagefter produktionen i dag.

Prislister

-     De fleste arbejder ikke direkte efter prislisten, men en del bruger opmålere til at hjælpe med at skrive akkorderne, eller lave grundlag for forhandlingerne.

-     Nogen steder ønsker virksomhederne ikke akkord.

-     Brug gerne provenuet fra prislisterne til at løfte bunden eller til at løfte arbejdsmiljøet.

Resultater af afstemning i Frederiksborg