OBS: Du er nu offline

Aabenraa

Klik her for at læse, hvad medlemmerne i Aabenraa kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
3F Aabenraa
3F Aabenraa

Uddannelse

Der er en opfattelse af, at arbejdsgiverne ikke mener, at der er tid til at efteruddanne sig, hvilket selvfølgelig er problematisk. Særligt når vi ved at uddannelse kan være medvirkende til at begrænse ulykker på arbejdspladsen og vores fælles sikkerhed. Desuden kom der forslag om arbejdsgiverbetalt hjertestarter kursus, samt nye udbud af efteruddannelse såsom faldsikringskurser og højderedning.

Udenlandsk arbejdskraft

Oplevelsen blandt de deltagende medlemmer var, at den overordnede kulturforskel er det der kan skabe kløfter mellem den udenlandske og den danske arbejdskraft. Her blev det fremhævet at den udenlandske arbejdskraft stiller for få krav, men at det jo desværre også hænger sammen med frygten for fyresedlen, hvis de stiller krav til ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er vigtigt at vi får organiseret vores udenlandske kolleger ind i fællesskabet, og det kan vi bl.a. gøre ved at have nogle aktive medlemmer som ambassadører ude på pladserne.

Økonomi

Det er selvfølgelig vigtigt at hæve bunden, men det blev også understreget, at lønnen ikke stiger lokalt fordi mindstelønnen hæves. Af forslag til OK23 blev der bl.a. lagt vægt på en mulighed for indbetaling på en seniorodning, mere i pension samt mere på SH-kontoen, som kan fordeles fleksibelt. Derudover blev det understreget at det ville være en fordel at få medlemsfordele ind i overenskomsten.

Tillidsvalgte

Opfattelsen er, at der bør gives mere tid til tillidshvervet for at der også kan skabes et bedre sammenhold på tværs af byggepladsen. Der er simpelthen ikke nok fokus på hvervet i det daglige, og derfor var det medlemmernes opfattelse, at vi selv bør gå forrest og organisere vores kollegaer og have mere fagforeningssnak i skurvognen. Derudover blev det påpeget, at der ikke rigtig er en tradition for at vælge TR/AMR i byggeriet, hvilket er en hæmsko for organiseringen.

Arbejdsmiljø

Ifølge de deltagende medlemmer er oplevelsen ofte på byggepladsen at de store virksomheder desværre ser gennem fingre med lovpligtig certificering, og når de certificerede virksomheder så kun besøges af Arbejdstilsynet, når der er givet besked på forhånd, er det et stort problem. Flere oplever desuden problemer med bl.a. nedslidt grej og ulovlige stilladser. Der er behov for at alle i fællesskab siger fra overfor dårligt arbejdsmiljø, også for at beskytte de unge. Det mærkes, at det manglende sammenhold påvirker arbejdsmiljøet på pladsen. Der er desuden en frygt for, at hvis du kræver at sikkerheden skal overholdes, så får du fyresedlen.

Prislister

Akkordens priser er ikke gearet til komplekse byggerier, bl.a. fordi man skal koordinere meget med andre faggrupper, ifølge de deltagende medlemmer. Det blev understreget at det i sidste ende er op til svendene selv at sikre den rigtige løn for arbejdet på akkord.  

Arbejdstid

Det blev påpeget, at der kan forekomme meget skiftende arbejdstider, hvilket er en udfordring for den enkelte. Samtidig bruges mange timer på kørsel, pauser mv. som skal lægges oveni arbejdstiden. Det tyder på at der er et behov for at stille flere krav og forhandle mere lokalt. Derudover blev spørgsmålet om en 30 timers arbejdsuge også rejst. Desuden blev det foreslået at lave en feriefond for medlemmer af fagforeningen, som mester indbetaler til.


Resultater af afstemning i Aabenraa