OBS: Du er nu offline

Aarhus

Klik her for at læse, hvad medlemmerne i Aarhus kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
Medlemsmøde i Aarhus
Medlemsmøde i Aarhus

Opsamling Aarhus Rymarken

60 medlemmer var tilmeldt til mødet, og der var som altid god diskussion om de syv emner, som jo er: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her får I en kort gennemgang af diskussionerne om hvert emne.

Økonomi

Også i Aarhus blev der nævnt, at SH-satsen er et fint sted, til det den bruges til. Samtidigt var der dog også ønske om at udvide ordningen. Derudover blev der snakket om at hæve pensionen ved en større arbejdsgiver-betaling. Og så ønskes der en generel hævning af bunden, gerne gennem stigninger i kroner og ører. Generelt blev der nævnt solidaritet i forhandlingerne som et kerneønske for medlemmerne.

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandske kolleger arbejder mange timer under dårlige forhold, fordi de ikke kender deres rettigheder. Det fører til et A- og et B-hold, og det er skidt. Der skal vi alle sammen, både i forbundet og på pladserne, blive bedre til at organisere og informere udenlandske kolleger. Det kunne bl.a. være ved at tage udenlandske kolleger med i sjakket, så de lærer den vej igennem. Derudover kunne en højere mindsteløn være et værn mod social dumping.

Arbejdstid

Der arbejdes 37 timer og sjældent overarbejde. Arbejdstid ændrer sig alt efter, hvor man er i livet, og derfor skal der måske være mere fleksibilitet. Der blev ønsket en seniorordning som en ret, så man kan arbejde mindre senere i arbejdslivet med fuld kompensation. Måske seks timer, fem dage om ugen, så man kan blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljø

De tekniske hjælpemidler har været godt for arbejdsmiljøet. Det store problem er støv, fordi det hænger i luften, og derfor ikke er så nemt at komme til livs. Samtidigt er der dårlig koordination på pladserne, hvilket gør problemet værre. Det opleves, at AT er vores ven, men en ven vi ikke ser nok, og som ikke altid er godt nok klædt på til opgaven. Derfor blev der foreslået en smiley-ordning, hvor ansatte kan vurdere arbejdsmiljøet, så AT har noget at forholde sig til og reagere på. Måske også en måde at sende billeder ind til AT af dårligt arbejdsmiljø.

Prislister

Der ønskes mere viden om, hvad det vil sige at gå på akkord. Måske gennem en app, der er nem at bruge. Det er svært at indgå omfangsaftaler, så man ved hvad akkorden indeholder. Derudover blev der fremsat ønske om, at virksomhederne uddanner folk i akkord-krav, så det er nemmere at kommunikere med dem.

Uddannelse

Efteruddannelse sker kun, når man er ledig. Mester giver ikke lov, fordi der er travlt. Det skal ændres, måske til en ret med varslingssystem, så mester ikke skal give lov. Derudover ønskes der bedre muligheder for at skifte spor, hvis man bliver nedslidt. Og endnu en gang blev der ønsket betalt lærlingekasse, når man er uddannet.

Tillidsvalgte

Her er det et problem, at den tillidsvalgte ikke altid får de nødvendige kurser, selv de lovpligtige. Der blev foreslået, at udenlandske kolleger valgte en tillidsvalgt også, så det blev nemmere at kommunikere den vej igennem. Derudover blev der snakket om at give et specifikt antal minutter per ansat til den tillidsvalgte, så der er tid til at udføre arbejdet ordentligt.


Resultater af afstemning i Aarhus Rymarken