OBS: Du er nu offline

Bornholm

Klik her for at læse, hvad medlemmerne på Bornholm kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
Medlemsmøde på Bornholm
Medlemsmøde på Bornholm

Økonomi

Oplevelsen er, at lønnen ikke er blevet aftalt årligt lokalt og derfor ikke er steget løbende som tiltænkt. Til gengæld er det vigtigt, at man indtænker den stigende inflation i de kommende forhandlinger. Det blev derudover påpeget, at der er store lønforskelle på tværs af landet, og mellem forskellige faggrupper.

Samtidig blev det foreslået, at få mere fleksibilitet i opsparing, hvad end det drejer sig om pension, fridage, eller barnets 2. eller 3. sygedag. Her kunne SH-kontoen muligvis bringes i spil. Generelt var der en opfordring til at kigge på det med børn, også for at tiltrække flere kvinder i byggefagene. Ved sygdom og lignende blev det også påpeget, at man bør få fuld lønkompensation. Slutteligt ønskede nogen at juleaften og nytårsaften blev omdannet til fridage.

Prislister

Det var ikke de deltagendes oplevelse, at akkorder bruges meget på Bornholm. De unge deltagere påpegede at man ikke lærer hvordan man bruger akkord, og derfor bruger man det ikke selv.

Arbejdstid

Det er opfattelsen at det er meget forskelligt hvordan arbejdstiden tilrettelægges. Nogle har 32 timers uge, andre kan i perioder arbejde op til 60 timer. Men der er ikke en oplevelse af at systematisk overarbejde fra OK20 bliver brugt. Derudover var der et ønske om at overtidsbetaling skulle afspejle den personlige løn og ikke mindstelønnen.    

Arbejdsmiljø

Oplevelsen er, at der er alt for mange mørketal på bl.a. arbejdsulykker og arbejdsmiljøet generelt, og at bordet ikke fanger for de virksomheder, som ikke overholder loven. Derudover var der et ønske om at få mere arbejdsmiljø ind på uddannelsen, så man bl.a. ved at liv ære velfærd eksisterer. Ellers så hersker ”plejer” og så tør man ikke som f.eks. lærling eller nyudlært svend sætte sig imod, da man kan være bange for at miste sin læreplads eller sit arbejde. Det er ikke opfattelsen, at Arbejdstilsynet er synderligt til stede på Bornholm.

Uddannelse

På Bornholm er der ikke uendelige lærepladser, hvorfor der hurtigt kan opstå flaskehalse hvis mange starter på tømrer, og ingen som struktør. Derudover er oplevelsen at der er mange korte aftaler, og at man får svar meget tæt op til praktikstart, og desværre er skolepraktikkvaliteten alt for lav. Derfor påpegede flere også at der er behov for investeringer i vores skoler, materialer og maskiner mere generelt. Et forslag var desuden at stille krav til at virksomheder med ufaglært arbejdskraft bør forpligtes til at uddanne de ansatte efter et bestemt tidsrum.

Udenlandsk arbejdskraft

Det er oplevelsen, at alle på byggepladserne ikke får det samme i løn. På Bornholm er udfordringen særligt med vikarbureauer og ”sorte varevogne”, der er at finde i sommerhuskvarterene over sommeren, ofte som ikke er RUT-registrerede. Et forslag til at komme det til livs er at øge mindstelønnen og have mere kontrol.

Tillidsvalgte

Det blev rejst at der desværre ikke er meget interesse for at være tillidsvalgt, måske fordi det kræver så meget arbejde. Derudover er der på Bornholm mange mindre byggerier, hvorfor der ofte ikke er en TR eller en AMR på pladsen. Opfattelsen er at det ikke nødvendigvis er økonomi der løser problemet, men derimod den grundlæggende forståelse for hvorfor tillidsvalgte er vigtige at have og det kunne også spille en større rolle på uddannelsen.


Resultater af afstemning på Bornholm