OBS: Du er nu offline

Bygningsarbejderne

Klik her for at læse, hvad medlemmerne hos Bygningsarbejderne kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
Medlemsmøde i Odense
Medlemsmøde i Odense

Opsamling Bygningsarbejderne

60 gode medlemmer var mødt til debat i Odense. Det blev til gode og lange debatter, både rundt om i grupperne og også til sidst i plenum. Som altid tog vi udgangspunkt i de syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her får du et kort overblik over emnerne.

Økonomi

Stigninger på både mindstelønnen og prislister fra sidste OK-forhandlinger er ikke slået igennem. Den aftalte løn er blevet bedre, men det skyldes formentlig, at der er gang i branchen. Der opleves problemer med udenlandske kollegaers løn på pladserne. Ofte går de på timeløn og udfører samme arbejde, som akkordsjakkene. Noget der til gengæld mærkes, er stigningerne på SH-kontoen, og det er rart. Men man ønsker, at ordningen bliver mere fleksibel. Samtidigt ønsker man, at anciennitet skal væk. Man vil gerne have fuld løn ved tilskadekomst, sygdom og barsel. Til sidst blev der snakket om, at det kunne være på tide at få hævet pensionen, så der er mere at tage af når det er tid.

Udenlandsk arbejdskraft

Det opleves, at udenlandske kollegaer er bange for at tale med os, selvom vi forsøger. Sprogbarrieren er stor, for ingen af parterne er rigtig gode til engelsk. Udenlandske kollegaer arbejder og lever under usle forhold, både i forhold til sikkerhed og betaling. Det er dog svært for fagforeningen at komme ud og snakke med dem, fordi pladserne er lukket af. Som forslag var der bred enighed om, at vi er nødt til at tage udenlandske kollegaer med ind i sjakket, så vi sørger for, at de ved, hvad deres rettigheder er. Derudover blev der stillet forslag om krav til ID-kort med billede, og at man sørger for at tjekke, om udenlandske kollegaer har en baggrund indenfor det, de arbejder med.

Arbejdstid

Der bliver generelt arbejdet 37 timer, og helst ikke overarbejdet. Vi er for dårlige til at overholde vores pauser, fordi vi hellere vil hjem, og det er en glidebane. Også her blev der stillet forslag om, at SH-kontoen skulle kunne bruges til at købe mere frihed, så man kunne få en arbejdstid der passer til ens behov. Der blev også ønsket, at lægebesøg skulle være betalt af mester. Til sidst blev der snakket om, at det kunne være rart, hvis det var muligt at opspare uddannelse, ligesom man gør i militæret.

Arbejdsmiljø

Planlægningen halter generelt. Mester og bygherre er ikke dygtige nok til det, og så bliver planerne for kompakte. Faggrupperne ender med at gå oveni hinanden, og der er ikke tid til oprydning. Et par jordfolk sagde, at de ofte føler sig nederst i fødekæden ude på pladsen, og derfor ender de med at gøre rent efter andre. Det er ikke i orden. En del af arbejdet er, at man gør rent efter sig selv. Så blev der snakket om, at vi generelt er for dårlige til at sige fra, hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden. Det er svært at få kollegaerne med til at sige fra. Som et positivt indspark er der gode erfaringer med BamBUS, men ofte er det vores egen manglende viden, der er stopklods. Derfor blev der opfordret til, at vi selv sørger for at få mere uddannelse omkring arbejdsmiljø.

Prislister

Man bruger generelt prislisten, og ofte blot som basis for lønforhandling. Det er godt. Der blev dog efterspurgt mere viden til de unge kollegaer omkring akkord, så den næste generation også bruger systemet. Det opleves faktisk, at virksomhederne gerne vil have, at vi arbejder på akkord, men de fleste unge byggeledere kender ikke systemet godt nok. Derfor opfordring til DI om at udbyde kurser i det. Som helhed ønsker man en stigning på prislisterne, men man ønsker også en opdatering af det arbejde der står i listerne, så de er mere tidssvarende. Til sidst blev der sagt, at akkordafsavn ville være godt.

Uddannelse

Selvom man har lysten til efteruddannelse, så lykkes det ikke ret ofte, fordi det ikke passer i mester planer. Derfor ønsker man, at de 14 dages efteruddannelse bliver en reel rettighed, så mester ikke kan spænde ben. Derudover ønskes det, at man kan akkumulere op til tre års ret til uddannelse, så man kan komme på længere kursus. Der blev også snakket om, at en slags pendant til Arne-pensionen kunne være godt på uddannelsesområdet. Måske noget i stil med det, militæret gør, hvor man sparer op efter, hvor lang tid, man har været i arbejde.

Tillidsvalgte

Det opleves, at tillidsarbejde skal udføres uden for arbejdstid, og det gør det svært at få og fastholde kontakt til kollegaerne. Derfor ønskes der bedre præsentation af AMR og TR, når man bliver ansat. Så blev der også snakket om, hvor vigtigt det er, at tillidsvalgte har en oprigtig interesse i at blive valgt. Derfor ønskes der ikke vederlag for hvervet. Til sidst blev der snakket om, at det måske var en ide at uddanne yngre kollegaer til blive AMR og TR, så næste generation har bedre styr på den del.


Resultater af afstemning i Byggefagene i Odense