OBS: Du er nu offline

Esbjerg

Klik her for at læse, hvad medlemmerne i Esbjerg kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
Medlemsmøde i Esbjerg
Medlemsmøde i Esbjerg

Opsamling Esbjerg

20 veloplagte medlemmer deltog i mødet i Esbjerg. Det blev til gode debatter, som altid med udgangspunkt i de syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her kommer hovedpunkter fra hvert emne.

Økonomi

Der opleves, at stigningen på minimalløn fra sidste overenskomst ikke er slået igennem. Samtidigt er der stort pres fra vikarer, også på lønnen. Derfor ønsker man også denne gang, at mindstelønnen bliver hævet og måske også, at der indarbejdes akkordafsavn alle steder. Der blev også udtrykt bekymring om, at pensionsordningerne ikke er gearet til fremtidens udfordringer. Derfor er der ønske om at få hævet pensionsindbetalingen, og også, at man laver en ordning, hvor man kan starte sin pension når man har lyst.

Udenlandsk arbejdskraft

Der opleves udenlandske kolleger på stort set alle pladser. Det er svært, fordi sprogbarrieren besværliggør kommunikation. Derudover arbejder udenlandske kolleger ofte mange flere timer til ringere løn, og det opleves generelt, at de har dårligere vilkår, end danske kolleger. Derfor blev der stillet forslag om en taskforce til området, der skal bestå af både fagbevægelsen og myndigheder. Til sidst blev der også sagt, at 3F skal fortsætte indsatsen mod social dumping.

Arbejdstid

Man arbejder meget sjældent over, og hvis man gør, er det frivilligt. Udenlandske kolleger har dog ofte systematisk overarbejde. Som forslag blev der sagt, at der ønskes større fleksibilitet, men efter vores regelsæt, ikke arbejdsgivers. F.eks. kunne nedsat tid være en mulighed, for dem der ønsker det. Der blev også snakket om, at arbejdstid skal ses over et helt livsforløb, ikke blot uge til uge. Derfor blev der foreslået, at seniortid skal være en ret, og at man måske kunne arbejde med systematisk nedsat arbejdstid, når man en specifik alder, f.eks. 50 eller 60.

Arbejdsmiljø

De fysiske forhold halter. Skurforholdene er dårlige, eller også har man slet ikke et skur. Adgangsveje er for dårlige og her er specielt mudder en stor udfordring. Støv er en stor udfordring, specielt i bygninger er der lukket til. Der skal vi selv være bedre til at støvsuge efter os. Her blev der dog fortalt, at firmaer har forsøgt sig med at ansætte ungarbejdere til at komme og støvsuge. Der bliver generelt løftet alt for meget. Tiltag der gør materialer lettere kan have modsatte effekt, for så tager man bare to med i stedet for. Der skal vi blive bedre til at sige fra, og kræve de hjælpemidler der skal til. Til sidst blev der nævnt, at AT skal have en stor pose penge, så de bliver bedre udrustet til at hjælpe os.

Prislister

Virksomheder er ikke gearet til akkordarbejde. Det opleves, at firmaer bruger vikarer til at ”skræmme” folk væk fra akkordarbejde. Derfor blev der foreslået akkordafsavn, ligesom hos murerne. Det blev også foreslået, at de erfarne sjak skal sørge for at tage de unge med ind og lære dem, hvordan man arbejder på akkord. Samtidigt kunne man køre en kampagne rettet mod de mindre mestre omkring byggepladsindretning, akkord og byggepladsøkonomi.

Uddannelse

Lærlingeuddannelsen er blevet meget boglig, og der blev efterspurgt fokus på hjælpemidler til det. Efteruddannelse skal gøres til en reel ret. Samtidigt skal man kunne samle tre års efteruddannelse, så man kan komme på et seks ugers kursus. Det kunne også være en hjælp, hvis virksomhederne var forpligtet til at lægge en uddannelsesplan for den ansatte, så der blev fokus på at komme afsted. Der blev også foreslået en slags pendant til Arne-pensionen når det kommer til uddannelse. Har man været ansat lang tid nok, så kan man få hjælp til en ny uddannelse, f.eks. 110% dagpenge.

Tillidsvalgte

Cheferne siger nej når TR udfører sit hverv, ofte med dårlige undskyldninger som begrundelse. Derudover er der generelt for få tillidsvalgte, og det må der meget gerne gøres noget ved. AMR skal ses som indgang til planlægning, så AMR kommer på banen før man møder ind på pladsen. Derudover skal der generelt være større synlighed omkring AMR og TR, så man ved, hvem man skal kontakte ved skader, sygdom el.lign.


Resultater af afstemning i Esbjerg