OBS: Du er nu offline

Kolding

Klik her for at læse, hvad medlemmerne i Kolding kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
Medlemsmøde i Kolding
Medlemsmøde i Kolding

Opsamling Kolding

12 gæve medlemmer var mødt op til mødet i Kolding, og derfor blev debatterne taget i plenum. Som altid tog de udgangspunkt i de syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her kommer en kort gennemgang af debatterne.

Økonomi

Bunden skal hæves. Lærlinge skal have fuld pension fra dag et. Derudover vil man gerne af med anciennitet, så man kan få fuld løn under sygdom og tilskadekomst. Der blev også snakket om pension. Her var der et ønske om at hæve pensionssatsen, eller måske omfordele, så arbejdsgiver betaler 10% og vi selv 2%. Og så blev der også udtrykt ønske om en mere fleksibel brug af pensionen, så man måske kan begynde at bruge af den tidligere. Samtidig ønskes der også større fleksibilitet med SH-ordningen, så det måske er muligt f.eks. at købe flere fridage.

Udenlandsk arbejdskraft

Her var der stor forskel på, hvor meget man oplevede udenlandske kolleger. Det opleves dog generelt, at de betales dårligere end danske kolleger, og at de arbejder under dårligere forhold. Som forslag blev der snakket om kædeansvar, akkordafsavn og medlemsfordele. Det kunne måske gøre det nemmere at organisere udenlandske kollegaer. Generelt var der enighed om, at den bedste måde at løse problemerne omkring udenlandske kollegaer på, det er at tage dem med i sjakkene og lære dem, hvordan vi gør i Danmark.

Arbejdstid

Der bliver meget sjældent arbejdet over. De fleste tilstedeværende arbejdede på akkord, og her var der stor frihed i arbejde og tilrettelæggelse af arbejde. Dog kunne det være fint, hvis det blev en rettighed at kunne arbejde fire dage i stedet for fem, når det giver mening. Dog blev der af flere kolleger advaret mod at gå helt ned på tredages uger. Også hos dem der går på timeløn var der stor fleksibilitet i arbejdstiderne, så man kunne få det til at hænge sammen med familielivet.

Arbejdsmiljø

Der opleves et generelt problem med støv på pladserne. Det gør det sværere at overholde tidsplanerne, og det er skidt. Der blev også snakket om AT, og her opleves det generelt, at AT er for tandløse. De har hverken ressourcer eller uddannelse nok til at gøre en forskel. Derfor blev det foreslået, om man måske kunne få det ind i overenskomsten, at det var en rettighed at nedlægge arbejdet, hvis der var frygt for helbredet, med bevisbyrden hos arbejdsgiverne.

Prislister

Prislisterne bliver brugt som grundlag til at forhandle ud fra. Men der skal skrive meget for, at man kan følge med. Der blev sagt, at tømrerprislisten ikke er tidssvarende, og det gør det svært for nye at få det til at løbe rundt. Som forslag til forbedring blev der efterspurgt fokus på bedre planlægning. Tidsplanerne burde generelt være mere realistiske, så forskellige fag ikke går oveni hinanden. Det både stresser og gør det farligere end det burde være. Derudover ønskes der også en generel stigning i prislisterne.

Uddannelse

Ofte bliver man snakket hen, når men spørger om efteruddannelse. Derfor blev der efterspurgt, måder at få mester til sende en afsted på vigtige kurser, som truckcertifikat f.eks. Her blev der fortalt, at man har gode erfaringer med at komme afsted, hvis man selv gør forarbejdet og sørger for at finde kurset i god tid, så det kan planlægges godt. Derudover blev der også snakket om, at det kunne være godt, hvis man kunne akkumulere uddannelse, så man kunne komme på længere kurser.

Tillidsvalgte

Det er langt fra alle steder, der er tillidsvalgte. Som regel er der i virksomheden, men ikke på pladserne. Oftest fordi, man ikke er interesseret i det, fordi der simpelthen ikke er tradition for det i byggefagene. Derfor blev der efterspurgt, at sjakbajs/akkordholder skal have beskyttelse ligesom TR, fordi det oftest er dem der står for det alligevel. Når det kommer til AMR, er oplevelsen, at de ikke bliver klædt godt nok på til at varetage hvervet. Derfor skal vi blive bedre til at bede om at komme på kurser i arbejdsmiljø, så vi alle deltager i indsatsen for at gøre miljøet bedre.


Resultater af afstemning i Kolding