OBS: Du er nu offline

Skagerak

Klik her for at læse, hvad medlemmerne i Skagerak kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
Medlemsmøde i Skagerak
Medlemsmøde i Skagerak


Se billeder fra mødet her

Opsamling
Mødet i Skagerak blev til en god debat med mange forskellige synspunkter. Der var 20 veloplagte medlemmer der mødte op, og som sædvanligt skulle de diskutere de syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her kommer en kort gennemgang af debatterne omkring de syv emner:

Økonomi
Her blev der snakket om satsen for løn under sygdom, som man synes er for lav. Derudover blev der vendt, hvorvidt man skal udbygge SH-systemet og gøre det mere fleksibelt. Der blev også diskuteret, om der skal indbetales mere til pension. Man synes dog, at stigningerne i løn og pension har haft godt gennemslag.

Udenlandsk arbejdskraft

Der var desværre ikke meget debat om udenlandsk arbejdskraft hos medlemmerne i Skagerak. Men tilbagemeldingerne var, at de udenlandske kolleger ikke kender deres rettigheder og mange gange arbejder for en langt lavere løn.

Arbejdstid
Her var der generel enighed om, at man er gode til at overholde de 37 timer, og at arbejdstid ikke et tema i Nordjylland. Der blev dog snakket om, at det måske var tid til at kigge på nedsat arbejdstid og måske planlægge, hvordan man bedst når ned på 30 timer. Til gengæld blev der forslået en ny pensionsordning med 1/3-del egenbetaling, 1/3-del arbejdsgiver-betaling og 1/3-del statsfinansieret pension.

Arbejdsmiljø
Debatten her handlede især om de udfordringer, der opleves på de store pladser med for tunge løft, manglende oprydning, dårligt lys, problemer med adgangsveje og for lidt tilsyn fra AT. Det blev oplevet, at konkurrence giver udfordring ift. tekniske hjælpemidler, som arbejdsgivere (og kolleger) oplever som for tidskrævende. Holdningen er lidt ’Så gør vi det bare – det er hurtigere’.

Prislister
På prislister handlede det blandt andet om, at ikke alle virksomheder i området er gearet til at være på akkord. Det meste arbejde udføres på timeløn. Der var forslag om at skrue op for priskuranterne, øge kendskabet til dem via uddannelserne og indførelse af et renoveringstillæg. Derudover var der ønske om bedre vejrlig.

Uddannelse
Uddannelses-debatten handlede blandt andet om det problematiske i, at der er for mange lærlinge, der er på korte uddannelsesaftaler. Et forslag på løsning var, at der burde være højere timeløn for dem på korte aftaler. Der var enighed om, at der er for lidt fokus på efteruddannelse og der blev talt om, at det evt. kan løses med en ret til efteruddannelse via lokalaftaler.

Tillidsvalgte
Her var meldingen, at der er for få tillidsvalgte. Det blev oplevet som en svær rolle, der gør det svært at rekruttere til opgaven. Der bør arbejdes for bedre vilkår via lokalaftaler. Der var ønske om mere ens vilkår for TR mellem fag – f.eks. ift. vederlag.Skagerak afstemning