OBS: Du er nu offline

Vordingborg

Klik her for at læse, hvad medlemmerne i Vordingborg kom med af gode inputs til forhandlingerne. Du kan også se, hvordan de stemte, og der er også både video og billeder fra mødet.
3F Vordingborg
3F Vordingborg

Opsamling Vordingborg

20 medlemmer deltog i mødet i Vordingborg, hvor diskussionen ligesom i Holbæk blev taget i plenum. Som altid skulle vi rundt om de samme syv emner: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. Her kommer et overblik over hovedpointerne til hvert emne.

Økonomi

Lønninger skal hæves generelt. Også under uddannelse, hvor de ikke er gode nok, hvilket gør det svært at leve som lærling. Derudover blev der fremstillet ønske om fuld løn under sygdom, f.eks. ved, at man får det der står i akkorden. Der blev også snakket om, at man gerne ville kunne tage af sin pension tidligere end nu, f.eks. op til 10 år før, man går på pension.

Udenlandsk arbejdskraft

Der mangler viden om rettigheder hos udenlandske kolleger. De ved simpelthen ikke, hvad en overenskomst er. Derfor bliver det oplevet, at de ikke overholder arbejdsmiljø, arbejdstid, mm. Generelt er det fint de kommer og arbejder, så længe de bliver aflønnet korrekt og overholder overenskomsten.

Arbejdstid

Det skal være muligt at købe fridage via SH-ordningen. Derudover blev der diskuteret, om pensionsalderen skal nedsættes. 30 timers arbejdsuge er kun et emne, når det går dårligt, når det går godt, som nu, så er det ikke noget der fylder.

Arbejdsmiljø

Der er generelt god mulighed for at få hjælpemidler til opgaverne. Til gengæld opleves der generelt meget støv på pladserne, fordi adgangsvejene er for dårlige. Derfor slæber man mudder og jord med ind, der bliver til støv, når det tørrer. Derudover blev der snakket om, at vi generelt skal være bedre til at stå på vores rettigheder.

Prislister

Prislisterne trænger til en generel modernisering. Mange unge kolleger forstår simpelthen ikke, hvad der står i dem. Det fører til slumakkorder, fordi det opfattes som for indviklet. Derfor skal man sørge for, at få akkorden på plads før arbejdet begynder. Generelt blev der også udtrykt ønske om at hæve priserne i prislisterne.

Uddannelse

Her var der meget debat omkring selve faget, og hvordan det udvikler sig i fremtiden. I dag er det ikke sikkert, man uddanner sig for livet, og derfor blev der udtrykt ønske om at udbrede viden om, at man godt kan være håndværker først, for så at uddanne sig videre. Der blev også diskuteret, at det er for svært at få lov at bruge den efteruddannelse vi har krav på. Specielt de unge kolleger tør ikke spørge om lov til at komme på kursus f.eks.

Tillidsvalgte

Her var der ikke meget debat i Vordingborg.


Resultater af afstemning i Vordingborg