OBS: Du er nu offline

Medlemsmøder om OK23 vel overstået

De 14 møder, Byggegruppen har afholdt som optakt til overenskomstforhandlingerne i 2023, er nu vel overstået. Se, hvilke emner medlemmerne synes var vigtigst her.
Koebenhavn

Frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023 har vi, ligesom til forhandlingerne i 2020, afholdt medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor medlemmer kunne komme og give deres input omkring OK23 til Byggegruppen. De oprindelige 11 møder blev til 14, og ligesom sidst blev debatterne holdt ud fra syv emner, der dækker overenskomsterne: økonomi, udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, arbejdsmiljø, prislister, uddannelse og tillidsvalgte. En stor tak skal lyde til afdelingerne og ikke mindst de fremmødte medlemmer. 

Afstemninger viser klar trend
Efter hvert møde blev de deltagende medlemmer bedt om at deltage i en afstemning, hvor de skulle sætte kryds ved de tre af de syv emner, som er vigtigst for dem frem mod forhandlingerne. Alle resultaterne kan findes under hvert enkelt møde ved at klikke på linket her. Afstemningerne viser en klar trend, i det tre emner har været i toppen i langt de fleste afstemninger, nemlig økonomi, arbejdsmiljø og udenlandsk arbejdskraft. Herunder er en samlet graf over alle stemmer afgivet til alle møderne. Tallene indikerer, hvor mange procent af dem der stemmer, der har valgt at sætte ét af deres tre krydser ved et emne. Altså har 61% af alle dem der har stemt brugt et kryds på udenlandsk arbejdskraft f.eks.

Graf hele landet

Økonomi var i top tre i 13 ud af de 14 afstemninger, arbejdsmiljø i 12 ud af 14 og udenlandsk arbejdskraft i 9 ud af 14. I alt har 603 personer stemt.