OBS: Du er nu offline

Den Danske Model

I Danmark er løn- og arbejdsvilkår er ikke lovbestemt.

  • Den danske model går mere end 100 år tilbage. Den danske model er bygget op på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og lønmodtagere).
  • I den danske model aftales løn- og arbejdsvilkår frivilligt mellem arbejdsgivere og lønmodtagere via branchernes forskellige arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, eksempelvis byggebranchen. Disse aftaler hedder kollektive overenskomster
  • Staten blander sig ikke i forhold på arbejdsmarkedet, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde.
  • Er der ingen overenskomst på din arbejdsplads, er der ingen regler om mindsteløn, pension, feriepenge, arbejdstid, overarbejde, opsigelse, rettigheder i forbindelse med sygdom, fraværsrettigheder, afspadsering osv.
  • Uden overenskomst er du sårbar. Derfor er cirka 80% af de danske lønmodtagere medlemmer af en fagforening. Det er vigtigt at huske, at jo flere medlemmer fagforeningen har, desto bedre overenskomster, kan fagforeningen forhandle hjem.
  • Den danske model giver almindelige arbejdere mulighed for sammen med deres fagforeninger at gennemføre deres ønsker og forventninger på arbejdspladsen.
  • Den danske model bygger på gensidig respekt mellem de involverede parter – arbejdsgivere og lønmodtagere.
  • Det er den danske regering/stats holdning, at arbejde der udføres i Danmark skal finde sted på de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder og som parterne forhandler sig frem til.
  • Den danske regering/stat ønsker IKKE, at nye EU borgere skal ansættes i 2. klasses job med dårlige løn- og arbejdsvilkår.