OBS: Du er nu offline

Statybos sektoriaus darbo aplinkos priežiūros autobusas (BAMBUS)

  • BAMBUS - tai mobili konsultuojanti organizacija, kurios tikslas yra skleisti informacją apie saugią bei sveiką darbo aplinką statybos aikštelėse ir tarp jų darbuotojų.
  • BAMBUS siekia pagerinti naudojamas prevencines sveikatos ir darbo saugos priemones, regulariai lankydamasis statybos aikštelėse ir statybų bendrovėse.
  • BAMBUS sudaro įvairūs darbdavių susivienijimai, tame tarpe Dansk Byggeri (Danijos Statybos Asociacija) ir skirtingos profesinės sąjungos, tame tarpe ir 3F Statybos Darbuotojų Profesinė Sąjunga. BAMBUS yra viena kolektyvinių sutarčių sudedamųjų dalių.
  • BAMBUS NĖRA kontroliuojanti organizacija, tačiau tik vienas komunikacijos vienetų tarp tarpusavyje susijusių organizacijų.

Taip pat skaitykite

Informaciniai lankstinukai apie BAMBUS anglų, lenkų ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos adresu: www.bam-bus.dk