OBS: Du er nu offline

Daniškas Darbo Rinkos Modelis

Darbo užmokestis bei darbo sąlygos nėra reglamentuojami teisės aktais.

  • Daniškos susitarimų sistemos tradicijos tęsiasi jau 100 metų. Danijos Darbo Rinkos Modelis remiasi darbo pasidalijimu tarp Vyriausybės ir darbo rinkos partnerių (darbdavių ir darbuotojų).
  • Danijos Darbo Rinkos Modelis ypatingas tuo, kad darbdaviai ir darbuotojai per atitinkamas darbdavių organizacijas ir darbuotojų profesines sąjungas laisvanoriškai derasi dėl darbo užmokečio bei darbo sąlygų.
  • Vyriausybė nesikiša į darbo rinkos partnerių santykius tol, kol abi šalys savarankiškai pajėgia atsakingai ir efektyviai išspręsti iškylančius nesutarimus.
  • Jei Jūsų darbovietė nėra apimta kolektyvinės sutarties nuostatų, tai reiškia, kad nėra jokių taisyklių, reglamentuojančių Jūsų minimalaus darbo užkomesčio, pensijos ar atostoginių išmokų dydžių, darbo valandų, viršvalandžių, darbo sutarties nutraukimo, ligos, pravaikštų ar laisvalaikio teises ir t.t.
  • Be kolektyvinės sutarties esate pažeidžiami, dėl to apie 80% Danijos darbuotojų yra atitinkamos profesinės sąjungos nariai. Svarbu prisiminti, kad kuo daugiau narių profesinė sąjunga turi, tuo geresnes darbo sąlygas ji gali užtikrinti savo nariams.
  • Daniškas Darbo Rinkos Modelis suteikia eiliniams darbuotojams galimybę, susivienijus su savo profesine sąjunga, įgyvendinti savo lūkesčius bei norus darbo vietoje.
  • Daniškas Darbo Rinkos Modelis yra grindžiamas abipuse pagarba tarp besiderančiųjų pusių – darbdavių bei darbuotojų.
  • Danijos Vyriausybė/Valstybė laikosi pozicijos, kad darbas Danijoje turi būti atliekamas ir už jį turi būti atlyginima pagal galiojančias darbo užmokesčio bei darbo sutarties nuostatas, dėl kurių susitaria abi šalys.
  • Danijos Vyriausybė/Valstybė nenori, kad naujieji EU piliečiai būtų samdomi antrarūšiems darbams atlikti, už mažesnį atlyginimą ir esant prastoms darbo sąlygoms.