OBS: Du er nu offline

Duńska Kultura Pracy

Duńska kultura pracy opiera się na komunikacji, współpracy i osobistej odpowiedzialności.

  • Duńscy pracownicy to zespół ludzi mających czynny wpływ na organizację pracy.
  • Typowe duńskie miejsce pracy to takie, gdzie każdy jest zachęcany do wyrażania własnych pomysłów i opinii zawodowych, niezależnie od zajmowanego stanowiska w hierarchii miejsca pracy.
  • Oznacza to, że ogólnie w duńskim miejscu pracy panuje profesjonalna, ale jednocześnie spokojna i nieformalna atmosfera. Wiele miejsc pracy ma tzw. płaską hierarchię zarządzania, co oznacza, że jest to calkowicie normalne, by zwracać się ze sprawą bezpośrednio do zarządcy budowy lub pracodawcy.
  • W Danii standardowy czas pracy wynosi 37 godzin w tygodniu i zwykle pracuje się od poniedziałku do piątku. Większość pracowników ma elastyczny czas pracy.
  • Duńczycy mają dużo spotkań, celem których jest wspieranie swobodnego przepływu informacji, wzajemnego zrozumienia oraz zawarcia konsensusu pomiędzy pracownikami. Po za tym, duńczyczy wierzą w korzyści tej formy wymiany wiedzy i doświadczeń. Oznacza to, że duńczycy jedzą razem obiad, spędzają czas w ciągu dnia na przerwach dyskutując na tematy zarówno zawodowe, jak i dotyczące życia osobistego.
  • W większości duńskich miejsc pracy organizowane są różne eventy dla pracowników, aby Ci mogli spędzać razem czas wolny. Na przykład, są organizowane różne spotkania weekendowe, świąteczny obiad Bożonarodzeniowy w grudniu i inne inicjatywy społeczne, takie jak wspólne bieganie czy kluby fitness.
  • Dobrym pomysłem jest, aby nowi pracownicy z zagranicy brali udział w tego rodzaju działaniach społecznych, gdyż jest to doskonała możliwość, aby lepiej zapoznać się ze swoimi duńskimi i zagranicznymi kolegami z pracy.

Więcej informacji na stronie: www.workindenmark.dk