OBS: Du er nu offline

Autobus środowiska pracy w budownictwie (BAMBUS)

  • BAMBUS to mobilna instytucja oferująca usługi doradcze, której celem jest poszerzenie wiedzy na temat odpowiedniego środowiska pracy na placach budowy oraz pośród ich pracowników.
  • BAMBUS poprzez odwiedzanie placów budowy oraz firm budowlanych stara się udoskonalić środki zapobiegawcze występujące w bezpiecznym miejscu pracy.
  • Struktura BAMBUS obejmuje różne stowarzyszenia pracodawców, w tym Dansk Byggeri (Duńska Asocjacja Pracodawców) oraz różne związki zawodowe, w tym 3F Związek Zawodowy Pracowników Branży Budowlanej. Bambus jest jednym z ogniw łańcucha umów zbiorowych.
  • BAMBUS nie jest instytucją kontrolującą, tylko jednym z elementów lączących strony wchodzące w skład układów zbiorowych.

Więcej informacji na stronie: www.bam-bus.dk

Ulotki informacyjne w języku angielskim, polskim i niemieckim.