OBS: Du er nu offline

Duńska Inspekcja Pracy/Bezpieczeństwo i hiegiena pracy

  • Duńska Inspekcja Pracy jest organem dbającym o bezpieczeństwo i higienę pracy.
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ustalone są w Ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy.
  • Duńska Inspekcja Pracy współpracuje z partnerami rynku pracy (łącznie ze związkami zawodowymi) w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Każdy pracownik ma prawo oraz obowiązek odmowy wykonania pracy, jeżeli zasady bezpieczeństwa nie są przestrzegane, gdyż może to doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
  • Pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby praca była wykonywana bezpiecznie i bez szkodliwego wpływu na zdrowie.
  • Pracownik musi przestrzegać intrukcji wykonywania pracy przydzielonych przez pracodawcę także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Ostatnie badania statystyczne z 2011 roku pokazują, że 30% zgłoszonych wypadków powstało na wskutek upadku z wysokości lub uderzenia w jakiś objekt. 25% wypadków powstało ze względu na przeciążenie ciała a 14% wypadków powstało na wskutek zderzenia z innym objektem.
  • Liczba zgłoszonych przypadków generalnie jest dużo wyższa u obcokrajowców niż duńczyków.
  • Jest jednak istotne, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od narodowości, zwracali uwagę na nieprzestrzeganie przepisów BHP co może ograniczyć lub doprowadzić do uniknięcia poważnych wypadków. Dlatego bij na alarm i zgłaszaj każde zaniedbanie przez pracodawcę, na przykład brak odpowiednich rusztowań, balustrad lub ogrodzenia.

Więcej informacji na stronie: www.arbejdstilsynet.dk

http://arbejdstilsynet.dk/da/andre-arbejdsmiljoemner/udenlandsk-arbejdskraft

Broszury dla pracowników zagranicznych, którzy chcą pracować w Danii, ale nie wiedzą, jakie dokumenty należy przygotować.