OBS: Du er nu offline

Duński Model Pracy

Wynagrodzenie oraz warunki pracy nie są regulowane prawem

  • Duński Model Pracy to ponad 100 lat tradycji. Duński Model Pracy polega na podziale pracy między rządem a partnerami rynku pracy (pracodawcami i pracownikami).
  • Duński Model Pracy polega na tym, że wynagrodzenie i warunki pracy są uzgadniane dobrowolnie pomiędzy pracodawcami a pracownikami poprzez różne organizacje pracodawców i związków zawodowych w konkretnej branży, na przykład w branży budowlanej. Te umowy nazywane są układami zbiorowymi.
  • Rząd nie ingeruje w stosunki panujące na rynku pracy, tak długo, jak obydwie strony są w stanie rozwiązywać problemy w odpowiedzialny sposób.
  • Jeśli Twoje miejsce pracy nie jest objęte porozumieniem zbiorowym oznacza to, że nie ma żadnych zasad odnośnie płacy minimalnej, emerytury, ilości godzin i nadgodzin pracy, urlopu, zasiłku chorobowego, absencji, czasu wolnego itd.
  • Bez porozumienia zbiorowego jesteś prawnie bezsilny, dlatego około 80% duńskich pracowników jest członkami związków zawodowych w Danii. Ważną kwestią jest to, że im więcej członków związku zawodowego, tym korzystniejsze warunki pracy taki związek zawodowy może wynegocjować dla swoich członków.
  • Duński Model Pracy daje zwykłym pracownikom, w zjednoczeniu ze swoim związkiem zawodowym, możliwość realizowania własnych ambicji i oczekiwań w miejscu pracy.
  • Duński Model Pracy opiera się na wzajemnym szacunku pomiędzy zainteresowanymi stronami – prcodawcami a pracownikami.
  • Duński Rząd/Państwo optuje za tym, by praca wykonywana  w Danii była realizowana i wynagradzana według wcześniejszych ustaleń obu stron.
  • Duński Rząd/Państwo NIE chce, aby nowi obywateli UE byli zatrudniani jako pracownicy drugiej kategorii i otrzymywali niższe wynagrodzenie i pracowali w złych warunkach.