OBS: Du er nu offline

Støt fair transport

I politik og via din fagforening

Bland dig i debatten om fair transport. For eksempel på Facebook, ved at skrive læserbreve eller ved at diskutere på Twitter under hashtagget #fairtransport på dansk eller engelsk.

Bak op om virksomheder og politikere, der aktivt støtter fair transport med ordentlige arbejdsvilkår og lige vilkår uden social dumping.

Vær med i arbejdet for fair transport - deltag på møder, events og diskussioner – når din fagforening inviterer.

I Danmark er 3F Transport, Flyvebranchens Personale Union (Serviceforbundet), HK Luftfart og HK Trafik & jernbane, Dansk Jernbaneforbund, CAU, CO-søfart (Dansk Metal) og Søfartens Ledere med Europæisk Transportarbejderforbund, hvor 230 fagforbund står sammen om at sikre Fair Transport.