OBS: Du er nu offline

Medlemsfordele

OK18: Der er mange fordele ved at være medlem af en fagforening. Også når overenskomsterne skal fornyes. Som medlem af 3F er du med til at bestemme – og du er sikret økonomisk ved konflikt. Læs mere her, om tre vigtige fordele.

1: Du er med til at bestemme

Når du er medlem af 3F, er du med til at bestemme, hvilke krav 3F skal rejse ved forhandlingerne. Det sker enten på afdelingernes generalforsamlinger, på medlemsmøder rundt om i landet, eller via tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne. 

Når kravene er samlet, sender de lokale 3F fagforeninger dem til forbundet. Kravene bliver prioriteret af 3F's forhandlingsudvalg, og hovedbestyrelsen bestemmer hovedkravene. Derefter er til op til gruppen at koordinere og prioritere kravene – eventuelt i samarbejde med andre forbund.

2: Du kan stemme om resultatet

Når forhandlerne er blevet enige, er du med til at stemme ja eller nej til fornyelsen af den overenskomst, du selv arbejder under. Med andre ord har du indflydelse på dine fremtidige løn- og arbejdsforhold.

Selv om alle stemmerne tælles sammen, er det stadig de nye vilkår i din egen overenskomst, du stemmer om.

Er du ikke medlem, kan du ikke være med til at stemme, selv om du er omfattet af overenskomsten.

3: Du kan få konfliktunderstøttelse

Som medlem af 3F får du konfliktunderstøttelse fra forbundet, hvis din arbejdsplads skal strejke, eller I bliver lockoutet af arbejdsgiverne.

Kravet er, at du skal have været medlem af forbundet i mindst en måned før overenskomsternes udløb (28. februar 2018), med mindre du er overflyttet fra en anden fagorganisation, eller ikke har haft mulighed for at være medlem.