OBS: Du er nu offline

Krav

Kravene til de offentlige overenskomster kommer fra 3F's 65 lokale afdelinger, som har samlet kravene ind via input fra medlemmerne og tillidsrepræsentanterne under lokale debatter og arrangementer.

Kravene bliver prioriteret af 3F's forhandlingsudvalg og gruppebestyrelsen. Hovedbestyrelsen bestemmer herefter den endelige prioritering.

Når vi sender kravene til:

  • KL - kommuner
  • RTLN - regioner
  • Staten

kan du læse dem på hjemmesiden. Ind til da er de ”hemmelige”, da vi arbejdsgiverne helst ikke skal kigge os i kortene. Normalt bliver kravene udvekslet i december måned.