OBS: Du er nu offline

Udvælg tovholdere

Udvælg som minimum to medarbejdere, som skal fungere som tovholdere på rygestopindsatsen.

Klæd tovholderne på så de har tilstrækkelig viden om rygning og dens konsekvenser, kender til arbejdspladsens rygepolitik og de resursemuligheder der er. Find inspiration på cancer.dk og her hos Stoplinien.

Tovholderne skal være med til at udvikle idéer og aktiviteter, som passer til arbejdspladsen og den overordnede målsætning. Find eksempel på skabelon i vores metodebeskrivelse.

Husk også at inddrage resten af arbejdspladsen og lyt til, hvilke ønsker medarbejderne har til at udvide jeres fokus. Det kan f.eks. være kost, motion eller noget helt tredje.