OBS: Du er nu offline

Kolonnetal

Ordinær- og ordinær italic-versionerne af skriftsnittene findes desuden med »kolonnetal« (bogstaverne er de samme, kun tallene er anderledes). Disse udgaver af skriften bruges typisk i tabeller eller i andre tilfælde, hvor tallene skal stå lige under hinanden, f.eks. telefonnumre. Kolonnetallene kan i visse tilfælde også bruges i overskrifter. Eksempel på kolonnetal:

kolonner