OBS: Du er nu offline

3F’erne får stress af deres arbejde

Der mangler fokus på lederuddannelse og ordentlig arbejdstilrettelæggelse, hvis stress skal nedbringes på de danske arbejdspladser, mener Ulla Sørensen, politisk ansvarlig for arbejdsmiljø i 3F.

Det skal ikke være en kamp at gå på arbejde. En kamp med smerter i kroppen, følelsen af aldrig at kunne nå sine opgaver eller med oplevelsen af ikke at have indflydelse på løsningen af sine arbejdsopgaver.

I 3F har vi spurgt vores arbejdsmiljørepræsentanter, hvad de mener, er hovedårsagerne til stress på arbejdspladserne. Og deres svar er ikke til at tage fejl af.

Arbejdsmiljørepræsentanterne svarer, at én af de store syndere i forhold til at udvikle stress er dårlig planlægning og manglende tilrettelæggelse af arbejdet. Højdespringeren er imidlertid dårlig ledelse. Hele 48 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne svarer, at dét er årsagen til stress på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen, som bygger på svar fra 365 arbejdsmiljørepræsentanter, viser, at der er et kæmpe behov for, at der bliver gjort noget ved det psykiske arbejdsmiljø.

Medarbejdere skal inddrages

Dialog, gode samarbejdsrelationer og inddragelse af medarbejderne i beslutningsprocesserne er et must, hvis der skal skabes et godt psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne.

Mange ledere har ingen form for uddannelse inden for ledelse. Og har derfor heller ikke redskaberne til at skabe tillid og samarbejde i forhold til den enkelte medarbejder. Der er derfor stærkt brug for, at alle ledere med personaleansvar skal gennemføre en solid uddannelse i ledelse.

Uddannelsen skal sætte fokus på forebyggelse, fastholdelse og give kendskab til positive faktorer, der kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø.

Alt for mange gange står ledere og arbejdsmiljøorganisationen handlingslammede over for det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er der brug for, at Arbejdstilsynet kan gribe ind, når der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det har de kun ringe mulighed for i dag, hvor der kun kan gives rådgivningspåbud ved mobning og chikane, hvorimod de har langt større muligheder for at gribe ind, når der er tale om dårligt fysisk arbejdsmiljø.

Vi har brug for ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Det betyder, at en lang række alvorlige og komplekse psykiske arbejdsmiljøproblemer ikke bliver undersøgt af Arbejdstilsynet. Herunder problemer med arbejdspres, vold og trusler om vold. Dette på trods af at arbejdspladserne meget ofte har svært ved at håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Der er brug for, at der kommer en reel ligestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, for det er i den enkelte virksomhed, at det gode arbejdsmiljø bliver skabt.