OBS: Du er nu offline

Arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl - ministeren nedsætter et ekspertudvalg

Seks år efter at et bredt politisk flertal aftalte at styrke arbejdsmiljøindsatsen, går det den helt forkerte vej: Flere og flere danskere får skader af at gå på arbejde.

Når en minister for et område udtaler, at en indsats har slået fejl, så står det skidt til. Meget skidt til. Det var netop det, som Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtalte om arbejdsmiljøindsatsen, forleden på en meget regnfuld martsdag. Han sagde: Med de tal vi ser i dag, kan jeg konstatere, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl.

Derfor har han nu meldt ud, at han vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal gentænke indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Det vil jeg gerne kvittere for!

Det, der er specielt ved den situation, er, at allerede tilbage i 2011 blev den daværende regering (S, R) enig med V, DF, og KF om en aftale, der skulle styrke arbejdsmiljøindsatsen. Målet var, at flere mennesker fik et godt og langt arbejdsliv. I aftalen blev der opstillet følgende ambitiøse målsætning frem mod 2020 på de tre områder:

  • 25 % færre alvorlige ulykker
  • 20 % færre psykisk overbelastede
  • 20 % færre med overbelastninger af muskel og skelet

Derudover blev der iværksat 19 initiativer til at understøtte målene i aftalen. Men på trods af de gode intentioner fra forligskredsens side og de relevante initiativer, så står det ringe til!

Status er, at der her godt 6 år efter aftalens indgåelse er sket en stigning på hele 17 % på de psykiske forhold. Overbelastninger af muskel- og skeletlidelser er steget med 15 %.

Der kan være flere årsager til, at det er gået så galt. Men jeg har gennem de sidste par år med tiltagende bekymring kunnet følge, hvordan arbejdsmiljøet gentagne gange er blevet nedprioriteret, og hvordan gode indsatser og initiativer er blevet sparet væk. Specielt har der været massive besparelser i Arbejdstilsynet de sidste mange år. Derudover er Forebyggelsesfonden lukket, og midlerne til Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø er blevet færre.

Så alt andet lige: Det giver sig selv, at når man skærer ned på et område, så bliver effekten også mindre.

Men jeg har en formodning om, at det IKKE kun er nedskæringerne på arbejdsmiljøindsatsen, der har betydning for de dårlige tal, der kom frem forleden. Jeg mener også, det handler om, at vi har et arbejdsmarked, der har flyttet sig markant og udviklet sig i en retning, hvor man som 3F’er oplever at blive mere og mere presset på sit arbejde. Det er sket i takt med et vedvarende øget fokus på effektivisering og på større brug af udlicitering. Kravene, tempoet og mængden i arbejdet er skruet op, mens fleksibiliteten og anerkendelsen er faldet. Jeg er ikke i tvivl om, at det skaber et dårligt arbejdsmiljø, og at det øger overbelastningen.

Så kære Troels Lund Poulsen, jeg hilser ekspertudvalget velkommen. Det kan være godt at sætte alle gode kræfter sammen for at nytænke, ryste posen og se fordomsfrit på arbejdsmiljøområdet. Det er en stor og meget vigtig opgave, og jeg håber virkelig, der kommer noget konkret ud af dette initiativ - for det har vi brug for.