OBS: Du er nu offline

Hov, du glemte noget, hr. minister

Arbejdstilsynet står til at blive reduceret med 95 personer. Det møder hård kritik fra Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig i 3F.

Vi skal ikke længere end fire måneder tilbage, før beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ved en forespørgselsdebat i folketinget konstaterede, at de seneste års arbejdsmiljøindsats har slået fejl. Dengang lovede beskæftigelsesministeren, at arbejdsmiljøet i Danmark skulle prioriteres - ja, faktisk skulle der nedsættes et udvalg bestående af landets førende eksperter i arbejdsmiljø, som skulle gentænke arbejdsmiljøindsatsen og gøre de danske arbejdspladser til sunde og sikre steder at være.

Regeringen fremlagde torsdag sit udspil til næste års finanslov . Det var deprimerende læsning. For trods beskæftigelsesministerens fine løfter om at prioritere arbejdsmiljøet, synes netop øgede bevillinger til arbejdsmiljøområdet at glimre ved sit fravær.

Med regeringens udspil til finansloven for 2018 står Arbejdstilsynet til igen at miste millioner af kroner. Vedtages regeringens udspil, vil Arbejdstilsynet blive reduceret med 24 årsværk næste år, hvilket samlet set betyder, at antallet af årsværk i Arbejdstilsynet vil være reduceret med 95 personer - eller 14 procent af medarbejderne - siden 2015. 

Og de seneste års politiske nedprioriteringer af tilsynet med arbejdsmiljøet på danske virksomheder er desværre begyndt at give udslag! Efter en lang årrække med nedgang i alvorlige arbejdsulykker viser de seneste tal fra Arbejdstilsynet, at den positive udvikling nu er ved at vende. Siden 2015 er antallet af dødsulykker på danske arbejdspladser steget med 22 procent. Udviklingen er sket netop i den periode, hvor Arbejdstilsynets bevilliger er blevet beskåret markant, og antallet af tilsynsbesøg har været nedadgående.

En nylig offentliggjort analyse fra Arbejdstilsynet viser, at forekomsten af alvorlige arbejdsulykker på danske virksomheder reduceres signifikant, hvis ulykken følges op af en såkaldt ulykkesundersøgelse fra Arbejdstilsynet. Det bør derfor hverken anses som en tilfældighed eller et pudsigt sammentræf, at der nu - efter en årrække med massive besparelser i Arbejdstilsynet - kan spores en klar sammenhæng mellem faldet i Arbejdstilsynets bevillinger og stigningen i dødsulykker.

Det er bekymrende og trist, at regeringen gang på gang nedprioriterer sikkerheden på de danske arbejdspladser. Skal man tro regeringens egne tal, anslås et dårligt arbejdsmiljø at koste det danske samfund op imod 80 milliarder kroner årligt. Dertil kommer de menneskelige omkostninger, der er forbundet med at leve med daglige smerte og nedsat arbejdsevne.

Det kan være svært at forstå, at vi i Danmark overhovedet har råd til at spare på arbejdsmiljøet!