OBS: Du er nu offline

Om Fair Transport

Velkommen til Fair Transport

Ansatte til søs, på vejene, i luften, i havne og i lufthavne mærker, hvordan firmaer som Ryanair og Kim Johansen sender dyre regninger for billig transport videre til de ansatte. For eksempel ved at presse lønnen og udnytte regler i forskellige lande.
EU's regler skal ændres

Mange problemer skyldes EU's regler. Men heldigvis kan regler laves om.

Derfor er 230 fagforeninger i hele Europa gået sammen om ”Fair Transport Europa”, der skal sætte fokus på problemer og løsninger, når det gælder indsatsen for fair transport, gode job, ordentlige arbejdsvilkår og sund konkurrence uden snyd og social dumping i transportbranchen. Skriv under for fremtiden

Samtidig er der startet en underskriftindsamling med konkrete krav og forslag til løsninger. Hvis der kan samles 1 million underskrifter i Europas lande i løbet af et år, har EU-kommissionen pligt til at komme forslagene i møde – for eksempel med ny lovgivning.

Forslag til løsninger

Forslagene til ændringer går på EU's regler om udstationering, rettigheder til lønmodtagere og sikring af, at reglerne bliver håndhævet i alle EU's lande. For eksempel ved at såkaldte postkasse-selskaber stoppes og ved at sikre fair konkurrence og ens lønninger, når transportfirmaer konkurrerer i hvert enkelt EU-land. Og ved at lukke huller og spekulere i forskellige regler og firmakonstruktioner, der udnytter ansatte over grænser.

Målrettet politik

Samtidig med underskriftsindsamlingen og fair transport på Facebook, vil de 230 fagforeninger i ETF, Europæisk Transportarbejder Forbund skrue op for målrettet politisk påvirkning af EU. Både i forhold til EU-parlamentet, EU-kommissionen og EU's embedsfolk. 

Venlig hilsen 

Jan Villadsen
Formand for 3F Transport og medlem af ledelsen i Europæisk Transportarbejder Forbund