OBS: Du er nu offline

ILO:   Kampen om strejkeretten spidser til

Storbritannien fik en løftet pegefinger fra FN-organisationen ILO for at stille hindringer i vejen for strejker. Men kampen om strejkeretten er langt fra forbi på globalt plan.

Den britiske regering har lagt hindringer i vejen for strejker og blokader som denne - her er det strejkende jernbanearbejdere på Undergrunden i London - og det har pustet til en i forvejen ophedet debat i ILO. (
	Foto: Søren Zeuth)
Den britiske regering har lagt hindringer i vejen for strejker og blokader som denne - her er det strejkende jernbanearbejdere på Undergrunden i London - og det har pustet til en i forvejen ophedet debat i ILO. ( Foto: Søren Zeuth)

Er retten til at strejke en universel rettighed for verdens arbejdere?

Det spørgsmål prægede den årlige konference for FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, i juni.

- Vi behandlede 24 sager om overtrædelse af ILO’s grundlæggende konventioner, og debatten om strejkeretten fyldte meget, fortæller Flemming Overgaard, næstformand i 3F’s transportgruppe og en af deltagerne på konferencen. Han sidder i den treparts-komité, der tager stilling til klagesager i ILO.

Spørgsmålet går ikke mindst på, om ILO’s konvention 87 – retten til foreningsfrihed og til at organisere sig – også beskytter retten til at handle kollektiv ved at nedlægge arbejdet.

10 års uenighed

- Vi mener, at konventionen beskytter strejkeretten, men arbejdsgiverne er uenige. Det er en debat, vi har haft de sidste 10 år, og det har været med til at udhule strejkeretten, som jo er helt grundlæggende for, at arbejdere kan kræve deres ret og sikre bedre vilkår, siger Flemming Overgaard.

- Retten til at strejke, forsamle sig og handle i fællesskab uden at risikere straf er under pres, og det er vi nødt til at gøre noget ved, siger Flemming Overgaard.

Den konkrete anledning til diskussioner på årets konference i Geneve var en sag fra Storbritannien, hvor love fra 2022 begrænser strejkeretten inden for en række offentlige arbejder, blandt andre bus og tog, med krav om skærpet minimumsservice. Lovgivningen begrænser også retten til at bruge elektroniske afstemninger om arbejdsnedlæggelser og øger varselsperioden.

Løftet pegefinger til Storbritannien

ILO bad efter konferencen den britiske regering om at sørge for, at lovgivningen overholder de internationale konventioner.

En talsperson fra regeringen svarede, at ”retten til at organisere sig i en fagforening er beskyttet i loven, men det britiske folk forventer også, at regeringen handler, hvis deres friheder bliver uforholdsmæssigt påvirket af strejker. Det er grunden til, at vi har indført minimumsserviceniveauer, som er almindelige i mange lande, herunder i EU.”

- Meget tyder på, at vi fra fagbevægelsens side er nødt til at få en juridisk afklaring af spørgsmålet om retten til at strejke i ILO’s konventioner for at stoppe udhulingen af rettigheden. Det kan ske ved at rejse sagen i ILO. Når selv Storbritannien handler, som de gør, er angrebet på strejkeretten kommet meget tæt på, siger Flemming Overgaard.