OBS: Du er nu offline

3F: Udvikling skal komme nedefra

En ny strategi for udviklingspolitik og årets finanslovsforslag sætter fokus på klima, migration og menneskerettigheder. 3F peger på, at ”den globale bund” skal bide fra sig for at opnå globale fremskridt.

Danmark vedtog tidligere i år en ny udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden med et bredt flertal i Folketinget.

Strategien lægger grundlaget for dansk udviklingspolitik frem til 2025. Den fokuserer dels på bekæmpelse af fattigdom og migration skabt af ulighed og konflikter, dels på klimaet. Den betyder desuden, at Danmark fortsat lever op til FN’s målsætning om at give mindst 0,7 pct. af BNI til udviklingssamarbejde. 

Tina Christensen, næstformand i 3F, kalder strategien for godt og robust håndværk. Samtidig betoner hun vigtigheden af rettigheder for verdens arbejdere i et brev til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Ikke mindst efter en corona-krise, der har kostet flere hundrede millioner jobs, mens millioner af arbejdende er presset ud i fattigdom.

”I den situation er det ekstra vigtigt at sikre rettighederne. Særligt retten til at organisere sig og kunne forhandle sine arbejdsvilkår kollektivt. Udfordringen ser vi overalt, når man vrider og vender begrebet arbejdstager - også herhjemme hos Nemlig.com-chauffører og Wolt-bude. Problemet er massivt i mange fattigerelande,” skriver 3F’s næstformand, der leder forbundets internationale arbejde.

Brug for organisering

Hun peger på, at organisering fra neden er vitalt for at skabe en bedre fremtid.

”Vi kan nå lidt ad vejen ved god bistand og socialt ansvar fra virksomhedernes side, men helt afgørende er det, at den ”globale bund” bider fra sig og skaber bevægelse. Kun når de nederste er stærkere, kan organisere sig og forhandle deres betaling, opnår vi en holdbar omfordeling. Rettighederne og lidt vejledning er afgørende her,” skriver Tina Christensen. Hun understreger, at 3F fortsat vil gøre sit til, at verden bliver et bedre sted at arbejde i, og at retten til organisering respekteres.

- Vores mål er en mere tryg og bæredygtig verden fri for fattigdom og med mere frihed og demokrati. Derfor har regeringens klare fokus været på at fremme demokrati og menneskerettigheder, på klimaet, fordrivelse og irregulær migration. Det er jeg glad for er tydeligt afspejlet i den nye strategi. Det understøtter også arbejdet med et nyt og mere retfærdigt og humant asylsystem, lød det fra udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, da aftalen var i hus.

Den nye strategi skal i første omgang udmøntes i Finansloven for 2022, som forhandles i øjeblikket.