OBS: Du er nu offline

Corona  Fagforeninger beskytter arbejdere mod smitte

I mange lande er det op til fagbevægelsens tillidsfolk og forbund at sikre oplysning om corona-virus til fattige og udsatte arbejdere.

Bygningsarbejdere i Mellemøsten får oplysninger fra deres fagforeninger om corona-virus. (
	Foto: Søren Zeuth)
Bygningsarbejdere i Mellemøsten får oplysninger fra deres fagforeninger om corona-virus. ( Foto: Søren Zeuth)

Verden over spiller lokale og internationale fagforbund en stor rolle i indsatsen for at få troværdig information om corona-virus ud til arbejderne.

Mange steder er der - ud over vand og strøm - mangel på livsvigtig information om pandemien. Det er derfor ofte fagforeninger, der bringer den ud til medlemmer, der ellers ikke ville blive informeret.

I Mellemøsten arbejder bygningsarbejdernes globale forbund, BWI, på at øge sikkerheden blandt bygningsarbejderne gennem forbundets netværk.

Myndigheder gør ikke nok

- Der er mangel på troværdig information, da myndighederne i regionen enten mangler ressourcer til at nå ud med information eller ikke forstår alvoret i situationen. Der er også store forskelle mellem sikkerhedsforanstaltningerne i de forskellige lande i byggesektoren, især i forhold til hvilke værnemidler arbejdere skal bruge for at beskytte sig mod infektion, siger Jonas Devantier, international rådgiver for 3F i Mellemøsten.

- Derfor har BWI fokuseret på at give medlemmerne i netværket objektiv og saglig information baseret på viden fra WHO og international eksperter, om hvordan man bedst beskytter sig selv som arbejdere. Forbundet har også formidlet nogle generelle rådgivende retningslinjer for fagforeningsarbejde, forklarer Jonas Devantier. 

Afrikanske forbund ønsker samarbejde

Mange lavtlønnede arbejdere fortsætter arbejdet på arbejdspladser uden ordentlig beskyttelse og må transportere sig under usikre forhold. 

3F støtter blandt andet sine partnere i Afrika ved at illustrere og oversætte information om coronavirus til flere afrikanske sprog, så materialet kan sendes ud sendt ud digitaltog på papir. I Zimbabwe har læger og sygeplejersker måtte nedlægge arbejdet med krav om elementære værnemidler.

I det sydlige Afrika er situationens alvor først langsom ved at gå op for myndighederne.

Fagforeninger har derfor stillet sig i spidsen for kamp mod Corona-smitte i mineindustrien.  De har blandt andet stillet krav om forebyggelse af virus ved at bruge den arbejdsmiljøorganisation og det sundhedspersonale, der allerede findes i minerne. 
- Nu begynder mineselskaberne at tage pandemien alvorligt, siger formand David Sipunzi fra 3F's partnerorganisation NUM i Sydafrika efter at have været til møde i landets råd for mineraludvinding, hvor han har presset på for et stærkere samarbejde.

- Ofte nærer arbejderne stor skepsis over for information og anvisninger fra regeringerne, så fagforeninger og andre folkelige organisationer er helt afgørende for at sprede viden om risiko og forholdsregler, forklarer Jonas Devantier.

Tyrkiet: Tillidsfolk undersøger fabrikker

Også i Tyrkiet er fagbevægelsen aktiv for at stoppe corona-virus. Industri- og tekstilarbejderforbundet DISK har været nødt til at lave deres egne undersøgelser af situationen.

- De får ikke information fra myndighederne om hvor udbredt Corona virus er i Tyrkiet. Det er et afgørende problem, da fagbevægelsen ikke kan basere deres overvejelser på den information der kommer fra det tyrkiske sundhedsministerium. I stedet spredes rygter og falsk information, forklarer Jonas Devantier.

Fik lukket systue

- Heldigvis har DISK mulighed at hurtigt få direkte information fra deres tillidsrepræsentanter og medlemmer på flere af de virksomheder, hvor de har mange medlemmer. 

På to forskellige systuer opdagede DISK’s lokale repræsentanter, at flere arbejdere var syge med, hvad der viste sig være Corona. DISK krævede, at fabrikkerne lukkede produktionen, og det accepterede arbejdsgiverne. 

- DISK forhandler også med nogle større virksomheder om at omstille produktionen så at der er mindre smitterisiko. Det er en svær proces hvor mange medlemmer vil miste deres arbejde i en periode. Generelt er de virksomheder, der er omfattede af overenskomst nemmere at tale med, fortæller Jonas Devantier. 

Forbundet forhandler blandt andet med repræsentanter fra H&M om situationen. 

Også i Europa er der nok at se til: I Ukraine er problemet, at Arbejdstilsynet bliver hjemme under coronakrisen. Til gengæld er bygningsarbejdernes fagforening, PROFBUD, oplyser massivt om hvordan man undgår smitten på arbejdspladserne.