OBS: Du er nu offline

2023 blev et turbulent år for verdens arbejdere

Året bød voksende undertrykkelse og faldende løn for mange arbejdere, men det lykkedes også at styrke organiseringen og den globale solidaritet på vigtige områder.

Kampen for rettigheder for ansatte i de multinationale tech-giganter var i centrum i 2023. Her er det britiske Amazon-arbejdere.
Kampen for rettigheder for ansatte i de multinationale tech-giganter var i centrum i 2023. Her er det britiske Amazon-arbejdere.

2023 går på hæld, og det har været et voldsomt år for mange af verdens arbejdere.

Millioner af i forvejen fattige arbejdere har oplevet nedgang i deres realløn på grund af inflationskriser. Samtidig er angrebene på arbejderes rettigheder forværret i mange lande. Det var nogle af de tendenser, den globale faglige hovedorganisation, ITUC, kunne konstatere i det årlige Global Rights Index.

9 ud af 10 lande undertrykker strejkeretten. 77% af landene udelukker arbejdende mennesker fra retten til at danne eller melde sig ind i en fagforening. Og 8 ud af 10 lande undertrykker retten til kollektiv forhandling, viser ITUC’s tal for 2023.

I Storbritannien har nye skærpede strejkelove blandt andet gjort det sværere for arbejdere at gennemføre konflikter for løn- og arbejdsforhold.

Luc Triangle, formand for ITUC, lagde ved offentliggørelsen vægt på, at demokratiet er under pres mange steder: 

- Når dialogen mellem stat og befolkning bryder sammen og lande flirter med autokratiet for at kunne gennemtrumfe upopulære love, og når regeringerne sætter statslige styrker ind mod lovlige protester, så er selve demokratiet i fare og arbejdende mennesker mærker konsekvenserne, sagde han.

Truet af krig og diktatur

I 2023 var Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypten, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunesien, Filippinerne og Tyrkiet de ti værste lande at være arbejder i ifølge Global Rights Index.  3F er aktiv med støtte til fagbevægelsen i flere af netop de lande.

Arbejdere i lande som Myanmar, Ukraine, Belarus og Palæstina blev ramt af undertrykkelse fra diktaturer og blodige militære angreb. I Tyrkiet blev tusinder ramt af effekten af et voldsomt jordskælv i starten af året, og 3F’ere samlede ind til bygnings- og tekstilarbejdernes indsats efter jordskælvet. 

I løbet af 2023 skyllede der en anti-fagforeningsbølge hen over dele af Asien. Sydkoreas præsident kaldte fagforeninger farligere end Nordkoreas atombomber, flere af Indiens delstater vedtog reformer med forringelser af arbejdernes rettigheder, og Bangladesh indskrænkede mulighederne for faglig organisering.

Fremgang for fagforeninger

Men der var også fremgang for arbejdernes faglige organisering og kamp for rettigheder.

Amazon-arbejdere gennemførte rekordstore globale aktioner og styrkede deres internationale samarbejde, og Tesla blev mødt med kravet om overenskomster fra fagbevægelsen i Norden.

I USA vandt ansatte på de største bilfabrikker lønstigninger på op til 25 % efter en månedlang konflikt. Det var blot ét af flere eksempler på, at amerikanske lønmodtageres kollektive styrke voksede i 2023. Bilarbejdernes fagforbundet UAW har nu startet en organiseringskampagne på Teslas fabrikker. 

Fagbevægelsen har taget nye skridt for at sikre en retfærdig grøn omstilling, blandt andet i Sydafrika.Globale fagforbund var meget aktive på klimatopmødet COP28, og det lykkedes at få en fælles erklæring fra arbejdsgiverne og arbejdstagerne på globalt plan. 

Stor interesse fra udlandet

EU-Parlamentet vedtog det såkaldte platforms-direktiv, der har til formål at sikre arbejdere på digitale platforme mod at blive misbrugt som falske selvstændige uden rettigheder.

Det sker i en situation, hvor hver femte EU-borger – mange af dem i job – er på kanten af fattigdom og ude af stand til at spise kød, fisk eller lignende bare hver anden dag. Det viser nye tal fra statistikbureauet Euro-Stat.

3F International havde i løbet af 2023 besøg fra mange lande, hvor arbejdsmarkedets parter er stærkt interesserede i, hvordan vi praktiserer social dialog i Danmark, og hvordan fagforeninger kan kæmpe for nye grønne jobs frem for at hive i håndbremsen overfor klimavenlige løsninger.

Næste år kommer blandt andet til at handle om EU’s planer om en ny udvidelse mod Øst, en ny dansk udviklingspolitisk strategi og kamp for en fair klima-omstilling – og en fortsat styrkelse af den internationale solidaritet mellem arbejdere.