OBS: Du er nu offline

Honduras   Medie-arbejde får flere tøjarbejdere i fagforening

Før vidste jeg ikke engang, hvordan man brugte en computer, fortæller fabriksarbejderen Alexander Gavarete. Nu bruger han moderne medier til at organisere kolleger i fagforeningen.

Et kursus i kommunikation har været med til at skabe markante resultater for arbejderne i Honduras’ industrizoner. Det kan Alexander Gavarete, der selv er tekstilarbejder og leder af fabriks-fagforeningen Sitrasoacon, tale med om. Han har deltaget i kurset, som er blevet støttet fra Danmark. 

Undervisningen har været tiltrængt, fortæller han:

- Der var mange af os, der ikke engang vidste, hvordan man brugte en computer, da kurset startede, så vi har lært noget, som i den grad har styrket de faglige organisationer.  Vi lærte også, hvordan vi kan bruge vores telefon meget bedre i kampen for rimelige vilkår, fortæller Alexander Gavarete.

Deltagerne har bl.a. lært at bruge e-mail og lave interviews, præsentationer, videoer og 

live-udsendelser på sociale medier via deres smartphones. Noget af det kan virke elementært set fra Danmark, men det har gjort en kæmpe forskel, forsikrer Alexander Gavarete.

Startede som 16-årig

Han startede selv i tøjindustrien som 16-årig – og det var langt fra moderne teknik, der prægede forholdene dengang.

- Jeg kan huske, at næsten alt foregik manuelt, når man f.eks. skulle lave en skjorte. Der var ikke nær så mange maskiner som nu. Jeg var i stand til at begynde i så tidlig en alder, fordi man ikke så strengt på, om man havde et ID-kort dengang. Man kunne også bare bruge personlige dokumenter, som man havde lånt af en anden. Og lige siden har jeg arbejdet i eksportzonerne, fortæller den 43-årige tekstilarbejder og fagforeningsmand.

De sidste mange år har han arbejdet på tøjfabrikken Southern Apparel, der bl.a. producerer tøj for Nike og Adidas.

- Da jeg startede på fabrikken, var der ingen fagforening, men så begyndte vi arbejdet med at organisere os selv og vores kammerater.

- Nu hvor jeg selv står i spidsen for fagforeningen på arbejdspladsen,  er jeg nødt til at bruge digitale kommunikationsværktøjer meget mere, for at kunne komme tæt på medlemmerne, siger Alexander Gavarete.

1500 flere medlemmer

- Før kurserne var der mange, der ikke der vidste, hvad fagforening og tillidsfolkene lavede, og derfor sagde nogle, at fagforeningerne ikke gjorde noget som helst. Men mange har allerede fået et andet syn på sagen, efter at vi nu er i stand til at kommunikere meget bedre, fortæller Alexander.

Det har haft stor betydning. Siden 2021 er fagforeningen vokset med 1500 medlemmer, og det er bl.a. sket på grund af arbejdet med medier og kommunikation. 

Kurset betød også, at arbejderne havde helt nye muligheder for at blande sig og blive hørt under præsidentvalget i Honduras i november 2021, mener Alexander Gavarete.

Kurset var en del af fagbevægelsens kampagne for at få arbejderne i Honduras til at bruge deres rettigheder både ved at stemme til valget og lade deres stemme høre meget mere i samfundet.

- Projektet kom på det helt rigtige tidspunkt. Landet havde i mange år haft en regering, der skadede arbejdernes liv og vilkår. Så da valget kom, kunne de vi opfordre arbejderne til at bruge deres stemme, for at opnå den forandring, der var brug for. Vi brugte bl.a. videoer og radiospots, og vi fik stor opbakning under demonstrationerne, fortæller han. 

Fik fjernet omstridt lov 

Samtidig lykkedes det en række folkelige bevægelser at få ophævet en ??omstridt lov om særlige økonomiske zoner - ZEDEs – hvor udenlandske investorer har været undtaget national lovgivning og selv har kunne stå for skat, politi, sikkerhed og konfliktløsning. Dermed var arbejdernes rettigheder reelt fjernet. Loven om ZEDEs-zonerne blev indført i 2013, bl.a. på baggrund af et statskup i 2009. 

Den blev ophævet i 2022 efter hårdt pres fra fagbevægelsen, bl.a. ved brug at de nyligt tillærte kommunikationsevner.                                                                                                                                                                                                           

- På tidspunktet for valget havde vi som kommunikatører særlig indflydelse på ophævelsen af ??ZEDEs ved at arrangere demonstrationer og lave live-udsendelser. Og i begyndelsen af ??den nye regeringstid afleverede landsorganisationen CUTH sammen med  forbundene FESTAGRO og FITH krav til den nyvalgte præsident Xiomara Castro om at tage arbejdernes behov alvorligt, siger Alexander Gavarete.

- Udover ZEDEs-loven, handlede det om at ophæve en lov om deltidsansættelse, der fratog arbejderne en række rettigheder, bl.a. til at amme sine børn, uddyber han. Begge dele lykkedes. Den 21. april sidste år trak Kongressen endeligt loven om ZEDEs-zoner tilbage. 

- Vi spillede som kommunikatører en vigtig rolle, da vi var på gaden og optog, sendte live og spredte nyheder på netværkene, hvor verden så, hvad der skete i Honduras, lyder det fra Alexander Gavarete.

Regeringen blev siden mødt af et sagsanlæg på omkring 75 milliarder kroner fra investorerne i ZEDEs. Argumentet er at Honduras havde overtrådt den centralamerikanske handelsaftale, CAFTA, ved at fjerne virksomhedernes særstatus.

Arbejdet fortsætter

De nye medieaktivister arbejdede også flittigt under corona-pandemien med at udbrede kendskabet til masker og anden beskyttelse blandt arbejderne. 

- Vi fortsætter kampen, bl.a. for retfærdig skat. Vi mener, at hvis regeringen vil fritage virksomheder for skat, bør de være forpligtede til at respektere retten til at organisere sig. Det er en ret, som er garanteret af både ILO's konventioner landets forfatning og arbejdsmarkedsloven. 

Alligevel er der brug for at uddanne mange flere medieaktivister, følge fagforeningslederen.

- Da vi kun er to uddannede kommunikatører i min fagforening, vil vi forsøge at uddanne flere kolleger. Vi håber at kunne fortsætte samarbejdet med 3F. Det er vigtigt at fortsætte med  at holde folk orienteret, siger Alexander Gavarete.