OBS: Du er nu offline

Bangladesh  Desperate arbejdere på gaden for højere løn

Bangladesh hæver mindstelønnen for tøjarbejderne, men ikke nok, mener fagbevægelsen. Samtidig forbereder landets regering en lov, der kan true retten til at strejke på tøjfabrikkerne.

En ny lov kan spænde ben for tøjarbejderes ret til at strejke i Bangladesh
En ny lov kan spænde ben for tøjarbejderes ret til at strejke i Bangladesh

Mindstelønnen på tøjfabrikkerne i Bangladesh stiger nu – men det er langt fra tilstrækkeligt, lyder kritikken.

Efter længere tids forhandlinger, strejker og demonstrationer erklærede regeringen i Bangladesh mandag, at mindstelønnen stiger fra 8.300 taka (526 kr.) til 12.500 taka (789 kr.) om måneden.

Tøjarbejdere har de seneste uger været på gaden i en række strejker med kravet om en løn, man kan leve af. Mange arbejdere har reelt ikke kunne brødføde deres familier med lønnen fra tøjfabrikkerne.

Demonstranterne og de strejkende bakkede op om fagbevægelsens krav på 23.000 taka (1.453 kr.) om måneden.

- Vi stod sammen om ét samlet krav i fagbevægelsen. I alt 65 organisationer, deriblandt 3F’s partnere. Da den nuværende mindsteløn blev indført i 2018, svarede den til omkring 100 dollars. Nu svarer beløbet til 72 dollars, og priserne er steget voldsomt, fortæller Amirul Haque Amin, formand for tekstilarbejderforbund NGWF.

- Efter fem møder med regering og arbejdsgivere, tilbød arbejdsgiverne arbejderne 10.400 taka – stadig under 100 dollars og altså et tilbageskridt sammenlignet med 2018. Det gjorde mange arbejdere enormt vrede. Nogle steder udviklede det sig negativt, siger Amirul Haque Amin.

Tusindvis af strejkende

300 fabrikker blev lukket ned af strejker, blandt andre leverandører til store globale tøjkæder. 

Konflikten faldt sammen med en række voldsomme protester og politiske demonstrationer mod landets premierminister Sheikh Hasina forud for parlamentsvalget i januar. 

Oppositionspartiet BNP erklærede tre dages blokade og demonstrationer mod regeringen, hvilket skabte uroligheder, som kostede flere menneskeliv, da politiet slog hårdt ned mod protesterne. Især lørdag den 4. november kom det til store sammenstød mellem arbejdere og politi, da omkring 10.000 arbejdere forsøgte at blokere fabrikker i industrikvarteret Ashulia i udkanten af hovedstaden Dhaka. Fagbevægelsen var ikke en del af de politiske uroligheder.

Lovforslag truer strejkeret

Mens mange fabrikker således har været lukket ned af arbejdsnedlæggelser, ulmer et lovforslag, der kan true den grundlæggende ret til at strejke på tøjfabrikkerne. 

Regeringen ønsker at kunne straffe arbejdere, der gennemfører ”ulovlige” strejker i ”essentielle sektorer” med bøder på over 3.000 kroner og op til et halvt år i fængsel.  Det er endnu uvist, hvilke brancher, der kan omfattes af loven, men flere peger på tøjproduktionen, der udgør omkring 16% af BNP og er landets vigtigste eksporterhverv. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil regeringen løbende kunne udvide loven til at omfatte forskellige sektorer. Domstolene vil samtidig kunne lukke organisationer i et halvt år ad gangen, hvis de bryder loven. I øjeblikket er behandlingen af lovforslaget dog sat på pause.

- Vi kræver at forslaget bliver taget helt af bordet. Hvis loven bliver vedtaget, vil regeringen til enhver tid kunne definere en branche som ”essentiel” og dermed fjerne arbejdernes stærkeste og ultimative instrument, nemlig strejkeretten, siger Amirul Haque Amin fra NGWF, der sammen med en række andre industrifagforbund er gået sammen i en protest mod loven.

Retten til at strejke er slået fast både i Bangladesh’ forfatning og i ILO’s grundlæggende konventioner. 

- Hvis loven bliver stemt igennem, vil der reelt ikke findes demokratiske rettigheder for landets arbejdere fremover, vurderer Salauddin Shapon, formand for tekstilarbejderforbundet BRGWF.