OBS: Du er nu offline

Solidaritet med arbejderne i Ukraine vokser

Der er masser af initiativer i gang til at støtte arbejderne i Ukraine. Læs om en række af dem her.

Oleg Grigoriyuk, formand for fagforeningen MTWTU og Jesper Nielsen, leder af 3F International, underskriver aftale om støtte til fagforeningsarbejdet i Ukraine.
Oleg Grigoriyuk, formand for fagforeningen MTWTU og Jesper Nielsen, leder af 3F International, underskriver aftale om støtte til fagforeningsarbejdet i Ukraine.

Ny samarbejdsaftale med Ukraines fagforening for søfolk og havnearbejdere. 

Oleg Grigoriyuk, der er formand for fagforeningen MTWTU i Ukraine, har underskrevet en aftale med 3F, om støtte til fagforeningsarbejdet og styrket medlemskontakt frem til udgangen af 2024. Støtten finansieres hovedsagelig af Udenrigsministeriet via Ny Demokratifond.

Oleg var også i Danmark for at forhandle overenskomst med Danske Skibsredere for sine medlemmer ombord på danskejede skibe.

Søfolk og havnearbejdere er i stor risiko under krigen. Især mange havnearbejdere har mistet deres arbejde, fordi en del havne er besat af russiske tropper og mange havneanlæg er blevet mål for russiske missiler og bomber.

3F med til at genopbygge Mykolaiv

Havnebyen Mykolaiv ligger i ruiner. Mere end 1.200 boligblokke, 5.000 huse og 2.000 rørledninger til vand, varme og el er blevet helt eller delvist ødelagt. 

Derfor udvider Danmark nu sin støtte til Ukraine og Mykolaiv gennem et nyt projekt til 10 millioner kroner. Bag projektet står 3F og FH (herunder Ulandssekretariatet) og Dansk Industri. 

I Mykolaiv skal arbejdsmarkedets parter – både danske og ukrainske – være med til at uddanne og omskole krigsveteraner og andre ukrainere, der er blevet fordrevet til Mykolaiv fra deres hjem i det østlige Ukraine. Det kan ske ved at lære veteraner at udføre mureropgaver og samtidig sikre, at der tages hensyn til deres mulige fysiske og psykiske skader. Formålet er, at veteranerne skal kunne forsørge sig selv og samtidig bidrage til byens genopbygning og økonomiske udvikling generelt.

Initiativet skal også bidrage til, at der uddannes flere faglærte med de kompetencer, som der er brug for og sikre social dialog og ordnede vilkår.

Fagligt Ukraine-initiativ

En gruppe danske fagforeningsfolk har taget initiativ til at samle en bred faglig støtte bag solidariteten med fagbevægelsen i Ukraine. Den er under hårdt pres og har brug for al den internationale solidaritet, vi kan mobilisere. Initiativet har to formål:

  • At samle ind til fagligt aktive i Ukraine for at støtte dem i kampen mod både invasion og oligarker - dvs. for frihed, rettigheder og ordentlige arbejdsforhold. 
  • At holde øje med dansk støtte og danske projekter i Ukraine for at sikre involvering af lokale fagligt aktive, sikre respekt for faglige rettigheder, fremme sociale klausuler mv.

Kontakt: Initiativet går på tværs af danske fagforeninger. Du kan tage kontakt til initiativgruppen gennem Byggefagenes Samvirke København: post@bygsam.dk

Anbefalere:

Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup
Bjørn Rosenørn Due, faglig sekretær, Rør- & Blikkenslagernes Fagforening af 1873
Hans Martin Andersen, formand, Malernes Fagforening Midtjylland
Jakob Lykke, formand, 3F Esbjerg Transport Formand
Julie Hugsted, bestyrelsesmedlem af Freelancegruppen, Dansk Journalistforbund
Hans Peter Dejgaard, ingeniør og formand for IDA Global Development 
Anders Dalsager, historiker og formand for DM Kultur & Medier
Mirza Cirkinagic, forbundssekretær i PROSA - Forbundet af it-professionelle 

Kim Benzon Knudsen, sekretariatsleder i Konstruktørforeningen

Kvindebevægelsen genoplives 

Fagforeningen for landbrug og fødevareindustri i Ukraine, APK, sætter nu gang i kvindebevægelsen med støtte fra 3F.  Den har været på vågeblus siden Rusland invaderede Ukraine sidste år.

Mange kvinder er flygtet eller internt fordrevne. Dem, der i dag er på arbejdsmarkedet, bærer et kæmpe ansvar for at holde både samfundet og familierne kørende. 

Mange af dem presses af arbejdsgiverne til at acceptere forringede løn- og arbejdsforhold. Det er blevet lovligt på grund af de arbejdsmarkedslove, der blev indført i ly af krigen. Arbejdsgiverne kan nu fravige overenskomster og lovgivning, hvis den ansatte selv skriver under på en kontrakt med ringere forhold.

Kvinder på arbejdsmarkedet har derfor brug for at styrke hinanden gennem sammenhold, netværk og undervisning i, hvordan man kan stå fast på sine rettigheder. Og der er brug for at genskabe kampen for ligestilling mere generelt.

På den baggrund ønsker APK at genrejse en kvindebevægelse i fagbevægelsen og modtager støtte fra 3F til det. Finansieringen kommer fra Danmarks udenrigsministerium via Ny Demokratifond.

Victoria organiserede fly-arbejdere

En af de aktive kvinder fra Ukraines fagbevægelse er Victoria Narynska.

Hun har været faglig leder for flybranchens kabinepersonale og arbejder nu for 3F International i Danmark. Flybranchen i Ukraine er lagt ned på grund af krigen, men i årene op til, var hun med til at skabe en aktiv fagforening.

- Vi dannede fagforeningen i 2013 som reaktion på hård undertrykkelse af faglige rettigheder. Det skete trods massiv modstand fra arbejdsgiverne, fortæller Victoria Narynska.

Det lykkedes alligevel at få arbejdsgiverne i tale og opnå en række resultater. Blandt andet fik fagforeningen stoppet brugen af 5-holdsskift. I 2015 strejkede de flyansatte for første gang, og konsekvensen var, at 45 ansatte blev fyret.

- Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol havde givet Ukraine dom for, at arbejderne – også i flybranchen - har ret til at strejke, men det tog ni år, før dommen blev implementeret, fortæller Victoria Narynska.

Hun forklarer, at arbejdsgiverne i branchen er tæt forbundne med præsidenten og myndighederne.

Fagforeningen mærker de enorme udfordringer, der er, ved at organisere arbejdere i en krigstid.

- På grund af krigen, mangler der jobs i luftfarten. Dem, der havde fly og mandskab uden for Ukraine, da krigen begyndte, forsøger at flyve i samarbejde med udenlandske selskaber, men ellers er flybranchen lagt ned, siger Victoria Narynska.

Hun erkender, at social dialog er utroligt vanskeligt for fagbevægelsen.

- Der er undtagelsestilstand, og strejker og demonstrationer er forbudt. Arbejdernes rettigheder bliver undertrykt i ly af krigen, og det er ikke acceptabelt. Folk er i krig, men mister samtidig basale rettigheder på arbejdet, så de rammes dobbelt, siger Victoria Narynska.

Krigen betyder samtidig, at den uformelle økonomi vokser, og det går ikke mindst ud over kvinderne.

Med de aktuelle anti-fagforeningslove, er det muligt for arbejdsgivere at fyre faglige ledere uden videre, ligesom ansatte ikke har retten til at forhandle kollektivt eller organisere sig i firmaer med under 250 ansatte. De udgør over 80 % af landets virksomheder. Her kan arbejdsgiverne vælge individuelle forhandlinger i stedet. 

- Det er et brud på menneskerettighederne, og det betyder selvfølgelig også, at fagbevægelsen mangler medlemmer. Men den første opgave for os og for arbejderne lige nu er at overleve fysisk, siger Victoria Narynska.

Hun befandt sig i sin lejlighed i Ukraine, da krigen brød ud den 24. februar 2022, men det lykkedes hende at flygte til Danmark.

- Ingen krig er retfærdig, og der er ingen undskyldning for invasionen. Konsekvenserne er forfærdelige, og ingen ved hvor mange tusinde, der er døde under krigen. Derfor er der brug for støtte. Løsningen er, at Rusland trækker sig ud af Ukraine, siger Victoria Narynska.