OBS: Du er nu offline

Zambias landarbejdere i fremgang trods krise

Landarbejdernes fagforbund vinder fodfæste efter hårde år med corona, inflation og statsbankerot.

34% af landarbejderne i Zambia er kvinder.
34% af landarbejderne i Zambia er kvinder.

Landarbejderne i Zambia finder sammen. Flere organiserer sig i landarbejderforbundet Nupaaw, der har oplevet fremgang det seneste år.

Nupaaw er vokset med imponerende 15.500 medlemmer sidste år og 31.500 siden 2018, viser forbundets egne tal.

Men der er ikke sket uden bump på vejen, forklarer Risher Mudenda, formand for Nupaaw.

- I begyndelsen af corona-pandemien lukkede mange virksomheder ned, og vores medlemmer blev fyret. Flere af dem uden at få løn. Det betød, at mange af arbejderne røg på gaden og også, at vi som forbund blev udfordret, siger Risher Mudenda.

Staten gik bankerot

Nu er mange virksomheder startet op igen, men alt er ikke det samme.

- Mange firmaer benyttede sig af pandemien til at automatisere en del af arbejdet, og det betød, at mange landarbejdere ikke er blevet genansat efterfølgende, fortæller forbundsformanden.

I november 2020 gik Zambia statsbankerot, fordi landet ikke kunne betale sin gæld, og det ramte yderligere landets fattigste, hvoraf de fleste arbejder i landbruget. 

Alligevel er det lykkedes Nupaaw at organisere flere landarbejdere i en vanskelig periode.

- Vi er oppe på 50.000 medlemmer nu – og håber på at nå 70.000 inden for et par år, forklarer Mudenda.

Opsøgende teamarbejde giver pote

Forbundets metoden er simpel op opsøgende: 

- Vi tager ud til arbejderne i hele landet. Vi besøger landbrugene og farmene i grupper på to eller tre og taler med arbejderne. Vi fortæller om fordelene ved at være i fagforening, og mange melder sig ind på stedet.

Modstand er der dog også en del af.

- Mange arbejdsgivere har en mentalitet, der betyder, at de ikke ønsker fagforeninger på arbejdspladsen. De siger til arbejderne, at vi er tyve og løgnere og vil stjæle deres arbejde. Så mange ansatte bliver vildledt og er tøvende, når vi ankommer, siger Risher Mudenda.

- Men når vi argumenterer skaber det alligevel forståelse. Folk åbner op, og vi organiserer medlemmer, selv der hvor ledelsen gør meget for at presse de ansatte til at holde sig fra fagforeningen, supplerer han. 

Arbejdsgivere skal uddannes

Derfor har Nupaaw også valgt at satse på at uddanne arbejdsgiverne i fagforeningens rolle og social dialog. Om ikke andet så gennem den snak, de fagligt aktive får, når de banker på hos virksomheden.

- Vi forsøger at undervise arbejdsgiverne i faglige rettigheder og i, hvad social dialog kan føre med sig. Vi diskuterer med ledelsen på mange landbrug og får skabt en forståelse for, hvorfor arbejderne vil organisere sig, og at det også kan være til deres fordel, at der er styr på tingene. Det foregår mest i det centrale og sydlige Zambia, og vi kan se, at det gør en forskel, lyder det fra Mudenda.

Landbrug er Zambias altoverskyggende erhverv, og 73% af befolkningen er beskæftiget inden for landbrug – blandt andet sukker, tobak og bananer.  Lønnen for de fleste landarbejdere dækker kun 16% af det, der skal til for at brødføde en familie. Fattigdommen blandt arbejderne er derfor massiv.

Kæmper for branche-overenskomster

I øjeblikket arbejder Nupaaw på at få flere overenskomster, der dækker hele brancher – ikke mindst på sukkerområdet.

- Vi oplever store profitter på området men lave lønninger. Arbejderne udbyttes voldsomt. Derfor ønsker vi, at alle sukkerarbejderne skal dækkes af overenskomster, ikke kun de virksomheder vi har aftaler med.

Under 3 % af landarbejderne i Zambia er i dag dækket af en overenskomst.

- Vi håber at nå i mål med aftaler om branche-overenskomster inden for de kommende uger. Det er den kamp vi fører lige nu, siger Risher Mudenda.

Overenskomster, der dækker hele brancher, er noget af det, man blandt andet kender fra det danske arbejdsmarked. 3F støtter Nupaaw’s indsats i samarbejde med Danida.