OBS: Du er nu offline

Jordan: Flere flygtninge organiserer sig

Bygningsarbejderforbundet i Jordan har sikret rettigheder for flere flygtninge, migranter og arbejdere i den uformelle sektor.
 (
	Foto: Søren Zeuth)
( Foto: Søren Zeuth)

Millioner af syriske flygtninge er nogle af de mest udsatte arbejdere i Mellemøsten. Nu er det lykkedes bygningsarbejdernes fagforening i Jordan, JGUCW, at få hul på en faglig organisering, der skal sikre flygtningene flere rettigheder.

Fra 2020 til 2021 er antallet af medlemmer i bygningsarbejdernes fagforening steget fra 4800 til 7200.

- Det gør en stor forskel for bygningsarbejderne at være i fagforeningen og dermed blive dækket af overenskomsten og mindstelønnen, ikke mindst de syriske flygtninge, fortæller Wassim Rifi, der er regional koordinator for det globale bygningsarbejderforbund, BWI. Mindstelønnen for bygningsarbejderne svarer til omkring 2.400 kroner.

Op mod 1,6 millioner syrere er flygtet til Jordan efter borgerkrigen i deres hjemland. Over 300.000 af dem arbejder i byggeriet. Det udgør et enormt pres på det jordanske arbejdsmarked som ifølge JGTUCW ikke er blevet mindre at, at syriske flygtninge, der udvises fra EU, nu søger til Jordan for at undgå forfølgelse i Syrien.

Fokus på uformelle jobs

JGUCW har nu oprettet 22 lokale afdelinger i landet. En af dem består udelukkende af syriske flygtninge. Det betyder også, at en den flygtning, der er formand for afdelingen, sidder i forbundets hovedbestyrelse.

- Syrerne har haft svært ved at blive en del af det jordanske samfund med rettigheder og indflydelse, men i fagforeningen er de aktivt deltagende og altså også repræsenteret i ledelsen, fortæller Wassim Rifi.

Fire af fagforeningens afdelinger er for arbejdere i den uformelle økonomi, som udgør en stor del af byggesektoren i landet. 3 ud af 4 flygtninge arbejder i den uformelle økonomi.

- Det er også resultatet af en bevidst strategi. For at organisere og sikre folk rettigheder, har fagforeningen valgt at uddanne organisatorer, tillidsfolk og fagligt aktive ikke kun på de formelle arbejdspladser, men også på de uformelle. Det har 3F blandt andet været med til at sikre, fortæller Wassim Rifi.

3F støtter indsatsen for at organisere på de jordanske byggepladser, og 3F’ere samlede i 2019 ind til arbejdet, blandt andet gennem 3F’s solidaritetsgrupper og på forbundskongressen i 2019.

Pointen er ikke kun at sikre ordnede vilkår for flygtninge og migranter, men i lige så høj grad at bekæmpe social dumping, der også rammer de jordanske bygningsarbejdere.

Egyptiske migranter under pres

- Bygningsarbejdernes fagforening har formået at organisere mange små arbejdspladser, og det betyder, at arbejderne både får højere løn og større jobsikkerhed. På papiret har flygtningene ret til samme løn som de lokale, men reelt bliver mange af dem snydt, fortæller Wassim Rifi.

Det er langt fra kun syriske flygtninge, der bliver medlemmer af fagforeningen.

Lokale jordanere og ikke mindst egyptiske migranter er også en del af væksten. 

- For mange egyptere er det et problem at skulle betale kontingent til fagforeningen. De skal betale penge for deres arbejdstilladelse og er under et stort økonomisk pres. Derfor har JGUCW accepteret, at mange ikke betaler fuldt kontingent, fortæller Wassim Rifi.

For de syriske flygtninge er arbejdstilladelsen nu gratis.

Halvdelen af de 750.000 egyptere i Jordan arbejder i byggeriet. Der er altså stadig et stort potentiale for at organisere flere bygningsarbejdere.

Fremgangen er ikke mindre imponerende i lyset af, at JGUCW mistede en del medlemmer i begyndelsen af corona-pandemien, hvor både egyptere og nogle syrere vendte hjem. Ikke alle har kunne får lov til at komme tilbage i Jordan igen.