OBS: Du er nu offline

3F samler ind til Ukraine

Fagforeninger i Ukraine har hårdt brug for støtte til at sikre arbejdernes rettigheder og hjælpe fordrevne og andre af krigens ofre. Når vil 3F give en håndsrækning.

Ukrainske fagforeninger på gaden. De kan se frem til støtte fra 3F's indsamling.
Ukrainske fagforeninger på gaden. De kan se frem til støtte fra 3F's indsamling.

Krigen i Ukraine har allerede nu haft ødelæggende konse­kvenser for landets befolkning. Mere end fem millioner men­nesker er flygtet til nabolande. Samtidig anslår FN, at antallet af internt fordrevne er over seks millioner. 

Mange arbejdere har mistet jobbet fordi deres arbejdspladser er ødelagt, lukket eller arbejdsgiveren forsvundet. Andre sætter livet på spil for at holde livsvigtig produktion i gang.

- Fagforeningerne har stadig travlt med at føre sager for deres medlemmer. Samtidig skrumper indtægterne, fordi deres medlemmer har ikke råd til at betale kontingent, forklarer Cristina Hanson.

3F samler på den baggrund ind til fagbevægelsen i Ukraine frem til forbundets kongres i september. Støtten går til en række faglige søsterorganisationer, som forbundet allerede samar­bejder med.

Du kan støtte indsamlingen ved at indbetale penge til mobile pay 157489

Hvis du vil være aktiv i arbejdet med indsamlingen, kan du kontakte 3F International