OBS: Du er nu offline

Kenya  Unge kvinder bliver faglærte

Kenyanere uddanner sig med dansk støtte. Mange er kvinder og flere af dem er enlige mødre.

Der var masser af glæde og smil, taler og musik, da et par tusinde unge fik deres uddannelsesbeviser i Nairobi i slutningen af november og starten af december.

Det foregik hos Kenyas Vandinstitut (KEWI) og Kenyas Myndighed for Tekniske Uddannelser (NITA), hvor de unge kenyanere uddanner sig til VVS'ere, elektrikere, murere, tømrere, malere mm. 

459 af de unge er blevet støttet direkte af et dansk konsortium bestående af Dansk Industri, Divérs, Ulandssekretariatet og 3F. 207 af dem er kvinder.

Projektet har grebet støtten til faglærte uddannelser an på en ny måde - med vægt på samarbejde. Arbejdsgiverforeninger og fagforeninger har udviklet samarbejdet med hinanden og de tekniske skoler for at sikre, at unge får de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. 

Der har været fokus både på grøn omstilling og ligestilling.

Det lykkedes eksempelvis alle de deltagende unge mødre at gennemføre uddannelsesforløbet. 

6 kvinder hædret

Seks af de syv, der blev kåret som bedst til deres fag på KEWI, var kvinder.

- Når vi er mere bevidste, kan vi overvinde ulighederne. Det handler ikke om at kvinder har fremgang på bekostning af mænd, det handler om ligestilling. Når kvinder lykkes, så lykkes vi alle, sagde en af de kvindelige studerende i sin tale ved dimissionen på NITA. 

Projektet er blevet evalueret, og de gode erfaringer vil blive videreført i Arbejdsmarkedskonsortiets arbejde med erhvervsuddannelser, ligestilling og grøn retfærdig omstilling.