OBS: Du er nu offline

Kort nyt: Klimapolitik skal være fair

Den grønne omstilling er kun bæredygtig, hvis verdens arbejdere får rettigheder og indflydelse, lyder det fra sydafrikansk fagbevægelse. Blandt andet derfor besøgte partnere fra Kenya og Tanzania Danmark og så på erhvervsuddannelser.

Sydafrika: Den grønne omstilling skal være retfærdig

Retfærdig omstilling er nødvendig for at redde klimaet. 

Det mener Sydafrikas fagbevægelse, der deltog på klimakonferencen COP27 i Sharm EL-Sheik i Egypten. Her holdt den internationale fagbevægelse møde om ikke kun grøn – men også retfærdig - omstilling.

Lebogang Mulaisi, der er politisk chef i den sydafrikanske hovedorganisation Cosatu, gjorde sig til talsmand for, at princippet om retfærdig omstilling skal indarbejdes i de nationalt bestemte bidrag til klimamålene. 

- Hvis man ikke medregner arbejdernes og lokalsamfundenes vilkår, kan man ikke tale om en omstilling, der er retfærdig, sagde hun. 

- Arbejderne må medregne fair omstilling i overenskomsterne. De må forhandle fair omstilling på arbejdspladsen og fortsætte med at uddanne arbejderne i at forhandle med arbejdsgiverne. 

Mulaisi vurderer, at der skal et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og politikerne til, for at gøre omstillingen retfærdig. Det bliver dyrt at finansiere en retfærdig omstilling, og fagforeningerne må sikre, at Sydafrikas regering yder deres til at finansiere de sociale udgifter, lød det.

Mulaisi fremhævede på COP27, at der kommer henvendelser til fagforeningerne fra investorer, som vil vide hvad retfærdig omstilling er, så de kan indregne omkostningerne i investeringerne. Investorerne er presset til at leve op til klimamålene og samtidig tage sociale hensyn i deres risikovurdering. 

3F samarbejder med National Union of Mineworkers (NUM), som er en af Cosatus medlemsorganisationer, bl.a. om retfærdig omstilling. Tusindvis af medlemmer mister deres job i kulminerne og har brug for gode alternativer. NUM har blandt andet oprettet en teknisk skole i tilknytning til deres tillidsmandsskole i Johannesburg for at uddanne ledige medlemmer til blikkenslagere, elektrikere mv. 

Kenya og Tanzania: Fokus på erhvervsuddannelser

Fagforeningsfolk, arbejdsgivere, tekniske skoler og en NGO fra Kenya og Tanzania besøgte Danmark i slutningen af november til international erfaringsudveksling.

De var inviteret til Danmark af Ulandssekretariatet, DI, 3F og foreningen Divérs. 

De ville vide mere om de danske erhvervsuddannelser - og ikke mindst samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter om at udvikle dem. En af deltagerne sagde under afslutningen, at de var vant til at se fagforeninger som "ballademagere". Men de tog det med sig, at et konstruktivt samarbejde er muligt.

Kenyanere kom fra byggeriet og vandsektoren. De var nysgerrige efter hvordan parterne i Danmark tackler omstillingen til grønt, bæredygtigt byggeri og arbejdet for ligestilling og bedre kønsbalance indenfor byggeri, vandforsyning og vandrensning.

De besøgte bl.a. Lynetten, Femern forbindelsen, TEC (Technical College Copenhagen) og en CG Jensen byggeplads. 

Begge grupper fremlagde en handlingsplan for forbedringer af tekniske uddannelser i de to lande. De lagde stor vægt på gennemførelse af uddannelser, der veksler mellem skole og virksomhedspraktik, og der var ønsker om bedre udstyr og mere praktisk orienterede lærerkræfter.

Besøget var et led i to projekter om faglærte uddannelser i Afrika, igangsat og støttet af Danida.