OBS: Du er nu offline

Sydafrikas minearbejdere diskuterer grøn omstilling

Der er brug for uddannelse, hvis Sydafrika skal gå fra minedrift til klimavenlig industri. Det stod klart, da mine- og bygningsarbejdere afholdt kongres.

Hvad skal minearbejdere gøre, når verden har brug for grøn omstilling – men de samtidig ved, at de risikerer at miste deres job uden at få et andet i stedet, hvis minerne bliver nedlagt?

Det var et af de svære emner, det sydafrikanske fagforbund, NUM, diskuterede på sin kongres den 1. april. Den blev afholdt under overskriften ”Back to Basic”. 

NUM, der står for National Union of Mineworkers, kan i år fejre sit 40 års jubilæum med omkring 300.000 medlemmer. 

- Det er en stolt fagforening, som kan bryste sig af, at flere af deres ledere har været eller er en del af regeringen i Sydafrika. Flere af de fremtrædende politikere fra ANC og regeringen kommer fra NUM, blandt andre landets præsident og ministeren for energi og minedrift, fortæller Bjørn Haar, der er koordinator af 3F’s indsats i det sydlige og østlige Afrika. Han besøgte kongressen. 

Det samme gjorde Sydafrikas præsident Cyril Ramphosa, der var med til at stifte NUM i sin tid. Han måtte dog vente flere timer, før han kunne holde sin tale til kongressen, før sang, dans og formaliteter var på plads, fortæller Bjørn Haar.

Forbundet organiserer arbejdere inden for både minedrift, energi og byggeri, men det er minearbejderne, der er den største og vigtigste gruppe i forbundet.

Derfor lyttede man godt efter, da Gwede Mantashe, minister for minedrift og energi, talte til kongressen om den grønne omstilling, som skal i gang. Sydafrika har et mål om, at al landets strøm skal komme fra vedvarende energi allerede i år 2030.

Uddannelse er nødvendig

Det kan dog næppe lade sig gøre, erkendte Mantashe, der håber at kunne nå det til 2050, hvis landet påbegynder processen nu. Det vil kræve en intensiv uddannelsesindsats over for blandt andre landets minearbejdere og investeringer inden for bæredygtig energi. 

Der var desuden særlig fokus på at undgå, at de tidligere kulminebyer bliver til spøgelsesbyer, men stadig kan eksistere og overleve ved hjælp af ny industri, der afløser den gamle. 

- Døde ghost towns er ofte blevet resultatet i landområderne, når kulminer er blevet lukket, efter at have udgjort al lokal industri. Der er en reel bekymring for, at når de lukker, så er der intet eksistensgrundlag for arbejderne i de byer mere, fortæller Bjørn Haar. 

Minedrift og mineraler er en hel central del af Sydafrikas økonomi, der er hårdt ramt af enorm ulighed og fattigdom blandt landets arbejdere. Alligevel er der vilje til forandring i fagbevægelsen.

- NUM er nu begyndt at tale om grøn omstilling, men det er ikke helt tydeligt, hvilken uddannelse, der skal til for at klæde medlemmerne bedst på til de bæredygtige jobs. Det er noget vi, som 3F kan hjælpe med, blandt andet med gennem vores erfaringer fra Danmark, siger Bjørn Haar.

Indtil nu har 3F tættest kontakt til byggesektoren i forbundet, men nu styrkes samarbejdet med resten af NUM om den grønne omstilling.

Skal organisere metal og industri

Forbundet fokuserede desuden på, hvordan det skal organisere medlemmer på nye områder. NUM har fået tildelt områderne metalarbejde og industri af arbejdsministeriet. I Sydafrika ansøger fagforeningerne om områder, som de gerne vil organisere. 

På metal- og industriområdet kommer forbundet i konkurrence med fagforeningen NUMSA, som også organiserer arbejderne indenfor disse brancher. NUMSA tilhører hovedorganisationen SAFTU, mens NUM tilhører COSATU, der traditionelt har haft et tæt samarbejde med regeringspartiet ANC. Begge organisationer medlemmer af samme internationale fagforbund, IndustriALL.

De delegerede valgte på kongressen Daniel Vilakazi til ny formand.

- Alt i alt var det en meget lærerig kongres. Den var kendetegnet ved, at når de delegerede var uenige med taleren, gav de deres mening til kende ved at synge, danse eller råbe på traditionel vis! Men det var også en kongres, hvor der blev taget reelle tiltag frem mod grøn omstilling i Afrika, siger Bjørn Haar.