OBS: Du er nu offline

3F med i nyt projekt:  Kenya skal have flere faglærte i byggeriet

Danske og kenyanske organisationer og tekniske skoler går sammen om at flere unge kan få et svendebrev i byggeriet i et land, hvor der er hårdt brug for faglærte.

Fem millioner unge kenyanere er hverken i job eller under uddannelse, og kun 15% af de mange unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet hvert år, får formelle job. Samtidig er der mangel på faglært arbejdskraft i byggeriet og andre brancher.

3F er gået sammen med  fem andre danske organisationer om at styrke uddannelsen af faglærte i byggeriet i Kenya. Det er BAT-kartellet, Dansk El-Forbund, Dansk Industri, Ulandssekretariatet og Foreningen Divérs.

Inspirationen kommer fra Danmark, hvor arbejdsmarkedets parter er helt centrale i udviklingen af erhvervsskolerne.

Bygge- og anlægssektoren har stort potentiale for at skabe flere jobs. Kenya har vedtaget en uddannelsesreform, der giver gode muligheder for blandt andet lærlingeuddannelser og livslang læring. Reformen er endnu ikke fuldt gennemført.

Fagbevægelsen har ikke indflydelse på tekniske skoler

De tekniske skoler er dårligt klædt på til opgaven, og fagbevægelsen har hidtil været uden indflydelse. 

Den har aldrig har haft mulighed for at påvirke uddannelserne og løfte deres kvalitet, og lærerne er ikke selv faglærte arbejdere. De har ikke medlemmer med som skuemestre til svendeprøven, og fagforeningen sidder ikke i de tekniske skolers bestyrelser. Det fortæller ledere fra bygningsarbejdernes fagforening i Kenya, KBCTFIEU.

Der er derfor rigtig god plads til forbedring og fagforeningen er meget interesseret i samarbejdet med dansk fagbevægelse.

Projektet skal forbedre den sociale dialog om uddannelse og opkvalificering til grøn omstilling i Kenya. Det forventes, at 700 unge bliver uddannet over tre år, og at flertallet finder jobs med ordnede forhold i byggeriet.

Indsats for flere kvinder

Der er især tre forhindringer, der skal overvindes:

  • De nuværende faglige uddannelser matcher ikke virksomhedernes behov.
  • De nødvendige kompetencer for grøn omstilling er ikke en del af de faglige uddannelser
  • Få unge kvinder vælger en faglig uddannelse blandt andet på grund af chikane og forskelsbehandling.

Derfor får projektet også fokus på at få flere kvinder ind på de byggefaglige uddannelser.

Det skal ske gennem en målrettet indsats for ligestilling og tiltag mod chikane både i rekrutteringen, på selve uddannelsen og for lærlinge. Et af midlerne bliver et ’ambassadørkorps’ af unge kvinder fra tekniske skoler. 

Bygningsarbejdernes fagforening har tidligere samarbejdet med norsk fagbevægelse om ligestilling og bedre adgang for kvinder til byggefagene, men det har ligget stille nogle år. 

Arbejdsløsheden for unge kvinder er 10% højere end for unge mænd.