OBS: Du er nu offline

Interview  Ukraines fagbevægelse vil forsvare rettigheder

Ukraines regering foreslår at fjerne arbejder-rettigheder – også efter krigen. 3F støtter fagbevægelsens kamp for basale rettigheder.

- Zelenskeij-regeringen vil begrænse arbejdernes ret til overenskomster, fortæller  Vasyl Andreyev, formand for byggeforbundet Profbud i Ukraine. Han ses her i demonstration for faglige rettigheder.
- Zelenskeij-regeringen vil begrænse arbejdernes ret til overenskomster, fortæller Vasyl Andreyev, formand for byggeforbundet Profbud i Ukraine. Han ses her i demonstration for faglige rettigheder.

Ukraines fagforeninger frygter, at landets arbejdere kommer til at betale endnu en pris for den ulykkelige krig. De mener, at landets regering benytter sig af Ruslands invasion til at fjerne flere af arbejdernes rettigheder med nye tiltag.

Det fortæller Vasyl Andreyev, formand for bygningsarbejderforbundet Profbud, som 3F samarbejder med.

Den 25. marts i år indførte Ukraines parlament en midlertidig arbejdsmarkedslov som følge af landets nødretstilstand. Den fjernede flere grundlæggende rettigheder for landets arbejdere.

- Loven begrænser overenskomstforhandlinger, forringer lønvilkår og fjerner regler om arbejdstid og rettigheder ved opsigelse. Men den mødte generel forståelse fra fagbevægelsen på grund af landets svære situation. Vi gjorde ikke modstand, forklarer Vasyl Andreyev.

Vil fjerne ret til overenskomster

Nu er han og dele af fagbevægelsen mere bekymret, for mange af de særlige vilkår kan blive til permanent lovgivning, viser det sig.

- Regeringen og dele af parlamentet lægger nu op til at ændre arbejdsmarkedsloven permanent. De vil blandt andet fjerne retten til social dialog og kollektive rettigheder for 94% af alle arbejdere i Ukraine, siger Vasyl Andreyev.

Det gælder arbejdere i firmaer med under 250 ansatte, og folk, der tjener over en bestemt beløbsgrænse.

- De ansatte skal i stedet indgå individuelle kontrakter om alt fra ferievilkår til arbejdstid og skal forhandle ansigt til ansigt med chefen som enkeltpersoner. Samtidig mister de rettigheder, når de bliver opsagt, fortæller den faglige leder.

Store dele af forslaget stammer fra en reformpakke, som regeringen arbejdede på i 2020 og 2021 og som mødte stor modstand fra fagbevægelsen. (link)

Det nye tiltag hænger sammen med, at regeringen ønsker at fjerne alle love, der stammer fra Sovjet-tiden allerede inden nytår 2023 – deriblandt arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljølove.  

Derfor har bygningsarbejderne og andre fagforbund nu startet en kampagne for at afværge den nye lov. 3F har besluttet at støtte indsatsen.

- Jeg håber på, at regeringen vil lytte til fagbevægelsen, men det er desværre langt fra sikkert, siger Vasyl Andreyev.

Frygter at EU lukker øjnene

Han frygter, at Ukraines nye status som kandidat til medlemskab i EU kan få EU-landene til at lukke øjnene for problemerne.

- I princippet kan Ukraine ikke blive kandidat eller medlem af EU, når landets love krænker arbejdernes rettigheder, men alting går hurtigt lige nu, og nogle vil måske acceptere det i et forsøg på at hjælpe Ukraine under krigen, siger forbundsformanden.

Han vurderer, at Zelenskij-regeringen ikke er nogen ven af fagbevægelsen og arbejderne.

- Zelenskij kalder sig liberal demokrat, men er langt hen ad vejen neoliberal med tætte kontakter til store virksomheder. Han tror på deregulering og på, at markedet skal klare sig selv. Derfor vil han ændre loven, så arbejdsgiverne får flere muligheder, siger Vasyl Andreyev.

Fagbevægelsen i Ukraine er samtidig travlt optaget af humanitært arbejde under krigen. Den skaffer husly til flygtninge og er med til at genopbygge sønderbombede byer.

3F støtter Ukraines fagbevægelse i en indsamling frem mod forbundets kongres i september. Du kan støtte indsamlingen ved at indbetale penge til mobile pay 157489