OBS: Du er nu offline

Ar buvot susižeidę darbe?

Jei darbo metu įvyko nelaimingas atsitikimas, visada turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

Skambinkite 112
Jei tai rimtas nelaimingas atsitikimas, likite darbe ir skambinkite 112. Pasakykite, kad tai yra nelaimingas atsitikimas darbe. Tai užtikrins, kad nedelsiant dalyvaus visos reikiamos institucijos.

Praneškite savo viršininkui
Svarbu nedelsiant pranešti savo viršininkui apie savo sužalojimus, tam kad apie tai būtų pranešta Susižeidimų darbe tarnybai (Arbejdsskadestyrelsen). Kai kurie darbdaviai "pamiršta" pranešti apie susižalojimą, todėl įsitikinkite, kad apie susižalojimą pranešėte.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją
Jei susižeidėte darbe, kreipkitės į gydytoją dviejų dienų bėgyje. Tai leidžia lengviau įrodyti, kad žala atsirado dėl įvykio darbe. Jūsų susižalojimas turi būti aprašytas jūsų žurnale tą dieną, kai atvyksite pas gydytoją. Jei jūsų darbdavys nepraneša apie jūsų susižalojimą, jūs ir jūsų gydytojas galite apie tai pranešti tarnybai.

Eikite pas gydytoją reguliariai
Eikite pas gydytoją reguliariai neviršijant dviejų savaičių laiko tarpo. Šiuo atžvilgiu yra naudinga turėti pokalbį su gydytoju apie gydymą ir medicininius patikrinimus.

Pranešti savo darbdaviui kad jūs sergate
Jus neturėtumėte dirbti jei esate susižeidę. Svarbu apie tai pasikalbėti su savo viršininku, kad galėtumėte likti namuose. Jei jūsų darbdavys turi kolektyvinę sutartį, tuomet tikriausiai turite teisę gauti algą ligos metu, tačiau tai priklauso nuo kolektyvinės sutarties.

Susisiekite su savo sąjunga
Susisiekite su savo profsąjunga, kad sužinotumėte daugiau apie savo teises.

Susižalojimo darbe atvejis

Jei darbo valandų metu patyrėte nelaimingą atsitikimą, tai yra susižalojimas darbe, net jei nelaimingas atsitikimas nėra tiesiogiai susijęs su jūsų darbo vieta.

Nelaimingam atsitikimui bus taikomas įstatymas dėl profesinio susižalojimo, o jūsų darbdavio profesinės traumos draudimas padengs jūsų ieškinį dėl žalos atlyginimo, nepaisant to, ar jūsų darbdavys gali būti kaltinamas dėl jūsų susižalojimo. Jūsų darbdavys pagal įstatymą privalo turėti tokį draudimą.

Jei nelaimingas atsitikimas kyla dėl kieno nors klaidos ar neatsargumo, pvz. jūsų darbdavio, kolegos ar trečiosios šalies, tuomet taip pat galite pateikti pretenziją prieš juos.

Žalos, kurias galima pripažinti profesinėm traumom, gali būti ir fizinis, ir psichinis sužeidimas; ir jei yra ryšys tarp nelaimingo atsitikimo ir žalos, paprastai jūs gausite kompensaciją pagal įstatymą.

Darbdavys privalo pranešti apie susižalojimą darbe Darbo Rinkos Draudimui (Arbejdsmarkedets Erhvervsssikring), kurie tada išsiunčia patvirtinimą susižalojusiam, kad apie įvykį buvo pranešta. Jei per 9 dienas negaunate patvirtinimo, galite manyti, kad apie įvykį nebuvo pranešta.

Jūs arba Jūsų gydytojas gali pranešti apie susižalojimą per vienerius metus. https://www.aes.dk/da/English.aspx

Pagal įstatymą ataskaitinis laikotarpis tęsiasi vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo darbe, tačiau svarbu nedelsiant pranešti apie atvejį, kol įvykio aplinkybės vis dar yra prisiminami.

Tada darbo rinkos draudimas išnagrinės bylą, tirs, tiriant ar nelaimingas atsitikimas yra numatytas įstatyme, ir ar nukentėjęs asmuo turi teisę gauti nuostolių atlyginimą. Darbo rinkos draudimas informuoja darbdavio draudimo bendrovę apie bylą ir jos rezultatus, tačiau dažnai darbdavys nėra tiesiogiai susijęs su byla.

Darbo rinkos draudimo procesas gali būti ilgas, tačiau tai yra taip pat dėl ​​to, kad daugelių atvejų tai gali užtrukti, kol bus atliktas medicininis vertinimas rodantis ar susižalojimas sukėlė ilgalaikes pasekmes.

Darbo rinkos draudimas kaupia visą svarbią informaciją apie jūsų sveikatos ir pajamų sąlygas prieš ir po darbo susižalojimų. Jie taip pat gali paprašyti, kad jus apžiūrėtų vienas ar daugiau specializuotų gydytojų.

Nepamirškite dokumentuoti savo sužalojimo
Apskritai, po profesinės traumos, labai svarbu, kad jūs nuolat dokumentuotumėte nelaimingą atsitikimą ir susižeidimą. Tai reiškia, kad jūs patys turite užsitikrinti lankymąsį pas gydytoją, specialistą, fizioterapeutą ir kt. iš dalies dėl to kad gydytumėtės susižalojimus, bet taip pat, kad vėliau galėtumėte įrodyti, kad, pavyzdžiui, ilgainiui negalavote. Jei įmanoma, padarykite keletą nuotraukų kur jūsų susižalojimas įvyko. Žinant kas ir kodėl taip nutiko gali vėliau palengvinti bylą.

Atkreipkite dėmesį, kad gydytojas pažymi jūsų susižalojimus ir simptomus žurnale, net jei jus nesitikite, jog jie tęsis ilgai. Jei vėliau pasirodo, kad jūsų sužeidimai yra nuolatiniai, galite įrodyti, kad susižeidimai buvo "nuo pat pradžių", tai yra dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

Taip pat turėtumėte pabandyti surinkti informaciją ir dokumentus apie nelaimingą atsitikimą. Pavyzdžiui, galite tai padaryti raštiškai prašydami savo darbdavio pastabų apie nelaimingą atsitikimą. Arba renkant informaciją apie darbdavio tvarkymąsį sekant nelaimingui atsitikimui, pavyzdžiui jo siųstą informaciją saugos komitetams ir tt. Taip pat galite išsaugoti liudytojų telefonų numerius.

Kompensacija už susižalojimus darbe yra labai sudėtinga, todėl kreipkitės į savo profsąjungą dėl pagalbos.