OBS: Du er nu offline

Kas reguliuoja darbo užmokestį ir darbą Danijoje

Danijos darbo rinkos modelis

Danijos susitarimo sistemos tradicijos siekia daugiau nei 100 metų. Nuo to laiko, kai Danijos darbo rinkos modelis buvo grindžiamas darbo pasidalijimu tarp vyriausybės / parlamento ir darbo rinkos partijų (darbdavių ir darbuotojų).

Danijos darbo rinkos modelis yra unikalus, nes darbo rinkos dalyviai daro didelę įtaką užimtumo politikai, darbo užmokesčiui ir darbo sąlygoms. Nauji siūlymai dėl darbo rinkos sąlygų taip pat yra siunčiamos pasikonsultavimui šalims, prieš juos priimant vyriausybės / parlamento.

Danijos darbo rinkos modelis grindžiamas susitarimais, o ne teisės aktais. Vyriausybė / parlamentas kiek įmanoma mažiau įsikiša į darbo rinkos santykius, kol darbo rinkos dalyviai sugeba atsakingai spręsti problemas.

Įprasti darbuotojai kartu su savo profesine sąjunga gali iš tikrųjų įgyvendinti savo norus ir lūkesčius darbo vietoje. Būdami kartu, jie gali kovoti ir gerinti savo darbo sąlygas bei santykius su darbdaviais. Danijos darbo rinkos modelis grindžiamas abipuse konfliktuojančių šalių pagarba ir noru spręsti nesutarimus kompromisais.

Kolektyviniai susitarimai

Kolektyviniai susitarimai yra savanoriški darbdavių ir darbuotojų susitarimai. Abejos darbo rinkos pusės susitaria dėl darbo rinkos taisyklių, taikomų darbo užmokesčiui, darbo sąlygoms ir kitoms teisėms darbo vietose reglamentuoti.

Kas antrus ar trečius metus profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos derasi dėl kolektyvinių susitarimų. Baigus derybas visi sąjungos nariai turi balsuoti už naująjį susitarimą arba prieš jį. Šia prasme nariai turi nuspręsti, ar susitarimas yra pakankamai geras. Jei dauguma nepritaria naujajam susitarimui, visi darbuotojai eina ir streikuoja.

Kolektyvinė sutartis yra svarbi jums!

Jei jūsų darbo vietoje nėra kolektyvinės sutarties - tuomet joje nėra ir valstybinių taisyklių ir įstatymų dėl jūsų minimalaus darbo užmokesčio, pensijos, atostogų, darbo valandų, viršvalandžių, darbo sutarties nutraukimo, teisių į ligą, teisių į atostogas ir kt. Be kolektyvinės sutarties, jūs esate teisiškai pažeidžiami.

Danijoje mes tikime, kad kolektyvinės derybos yra veiksmingesnės, nes darbo rinkos dalyviai gali greičiau ir geriau pertvarkyti kolektyvinės sutarties sąlygas kiekvienam sektoriui ir individualiai įmonei nei vyriausybė / parlamentas. Abidvi šalys taip pat yra labiau linkusios priimti savo sukurtas sąlygas. Mes taip pat tikime kad darbuotojams yra geriau derėtis dėl darbo užmokesčio ir darbo sąlygų su darbdaviais kartu, nei asmeniškai.

Profesinės sąjungos atlieka pagrindinį vaidmenį Danijos darbo rinkoje, nes jos atstovauja darbuotojų interesams darbo rinkoje kas liečia kolektyvinių sutarčių su darbdaviu sudarymo ir atnaujinimo. Tačiau veiksmingam Danijos kolektyvinių derybų sistemos funkcionavimui yra svarbu užtikrinti aukštą organizacijos lygį.

Maždaug 80% Danijos darbuotojų yra profesinės sąjungos nariai. Svarbu prisiminti, kad kuo daugiau narių yra sąjungoje, tuo geresnes darbo sąlygas ji gali pasiekti savo nariams.

Nepamirškite, kad visada galite kreiptis į sąjungą ir paklausti, ar bendrovė turi kolektyvinę sutartį. Ar jūsų darbo vietoje nėra kolektyvinės sutarties? Susisiekite su sąjunga - jie gali jums padėti kovoti už tai.

Paremkite Danijos darbo rinkos modelį, kad užtikrintumėte savo sąlygas!

Kuo daugiau žmonių nuspręs nebūti nariais, tuo daugiau jūsų teisių išnyks, tuo didesnė rizika, kad bus labiau kontroliuojančio reguliavimo su aukštesnio lygio teisės aktais, lygiai taip pat kaip tai yra yra paplitę daugelyje kitų šalių. Tai reiškia, kad darbuotojai praranda tikrąją politinę įtaką ir galimybę daryti įtaką jų darbdaviams bei pagerinti darbo sąlygas savo darbovietėje, o taip pat gauti didesnį atlyginimą arba užsitikrinti darbą ateičiai.

Danijos darbo rinkos modelis įrodo, kad kol darbuotojai buriasi profsąjungoje, tol jie yra stiprūs ir galingi. Jie neturėtų bijoti būti išnaudojami, kad su jais blogai elgiamasi, atleidžiami be pagrįstos priežasties ir tt. Profsąjunga be jūsų yra kaip futbolo komanda be gynėjų. Ji tampa silpnesnė, palyginus su darbdavių organizacijomis, todėl tampa sunkiau derėtis dėl gerų sandorių. Tai taikoma ir jums. Nepamirškite, kad jei dirbate be kolektyvinės sutarties, jus būsite pakeistas, kai ateis kitas darbuotojas, kuris sutinka dirbti ilgiau ir už mažesnį darbo užmokestį.

Daugiau rasite čia:
Angliškai
Rusiškai