OBS: Du er nu offline

Tavo teisės Danijos statybvietėje

Sveikiname atvykus į Daniją. Darbuotojai Danijos darbo rinkoje turi eilę teisių, kurios yra surašytos kolektyvinėse sutartyse kiekvienai atskirai profesinei grupei. Jeigu dirbi įmonėje, apimtoje kolektyvine sutartimi, tada turi tas pačias teises kaip ir tavo kolega iš Danijos.

Trumpai apie kolektyvines sutartis

Danijoje tai ne seimas, bet aktyvūs darbo rinkos nariai - darbuotojai ir darbdaviai - nustato darbo rinkos taisykles. Taisyklės yra surašytos kolektyvinėse sutartyse tarp tavo profesinės sąjungos ir tavo darbdavio organizacijos / tavo įmonės. 

Danijoje nėra teisiškai nustatyto minimalaus darbo užmokesčio dydžio. Dėl to privalai išsiaiškinti ar įmonė, kurioje esi įdarbintas, yra apimta kolektyvine sutartimi. Tai sužinosi susisiekęs su vietiniu professąjungos padaliniu.

Darbo sutartis

Dirbdamas Danijoje privalai turėti darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta:
  • Vardas/Pavardė
  • Adresas
  • Telefono numeris
  • CPR/CVR-numeris
  • Darbo apmokėjimo būdas – valandinis darbo užmokestis arba už atliktą darbą
  • Darbo pradžios data
  • Informacija apie kolektyvinę sutartį 

Darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Abu egzemplioriai patvirtinami tavo bei darbdavio parašais. 

Minimalus darbo užmokestis

Darbo užmokesčio dydis turi būti sutartas tarp tavęs ir darbdavio, atsižvelgiant į kolektyvinėje sutartyje pateiktus dydžius. Minimalaus darbo užmokesčio dydis taipogi priklauso nuo tavo profesinės grupės. Prisimink, kad minimalus darbo užmokestis tai tik atspirties taškas – tu gali derėtis su darbdaviu dėl didesnio atlyginimo. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti kelių profesinių grupių darbo užmokesčio dydžiai galiojantys nuo 2017 m. kovo mėn. iki 2018 m. vasario mėn.

Darbo šaka
Minimalaus darbo užmokesčių dydžiai nuo 2017 m. kovo mėn
 
Betonuotojai/ armatūrininkai
122,15 DKK/16,30 € 
Santechnikas
125,60 DKK/16,75 € 
Mūrininkai
 144,74 DKK/19,30 € 
Dailidės
121,90 DKK/16,25 € 
Dažytojai
 123,85 DKK/16,50 €
Elektrikai
 127,20 DKK/17,00 €
Dujų įrangos montuotojas   125,60 DKK/16,75 €

Algalapiai

Kiekvienas darbuotojas, dirbantis kolektyvine sutartimi apimtoje įmonėje, privalo gauti algalapį sulig kiekvienos algos išmokėjimu. Svarbiausia, kas turi būti pateikta algalapyje – tai valandinis darbo užmokestis, visos atidirbtos valandos, viršvalandžiai, atlyginimas ligos metu, atostoginiai, įmokos į pensijos fondą ir išmokos dydis už nedarbą valstybinių švenčių dienomis. Jeigu algalapyje yra nurodyta suma, kuri buvo išmokėta tau grynaisiais, pasitikrink, ar nurodyta algalapyje suma atitinka tą, kurią faktiškai gavai į rankas.

Darbo laikas

Įprasta darbo savaitė trunka 37 darbo valandas ir dirbama tarp 6.00 – 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Darbas kitomis valandomis turi būti sutartas atskirai ir raštiškai patvirtintas tarp darbuotojo bei darbdavio. Neužmiršk visuomet užsirašyti savo asmeninėje užrašų knygutėje/kalendoriuje kiek valandų ir kur dirbi. Arba pasidaryk savaitinės laiko ataskaitos, kurią atiduodi darbdaviui, kopiją.

Viršvalandžiai ir darbas savaitgaliais

Jeigu dirbi ilgiau nei 37 valandas per savaitę arba dirbi savaitgalį, turi teisę į apmokamus viršvalandžius. Dažniausiai turi gauti + 50% priedo už pirmas tris viršvalandžių valandas ir +100% priedo už visas sekančias viršvalandžių valandas. Prisimink, kad turi gauti atlyginimą už VISAS darbo valandas. Jeigu darbo sutartyje nurodytos ilgesnės nei 37 darbo valandos per savaitę, tada būtų gera idėja parodyti savo darbo sutartį profsąjungai.

Pensija

Jeigu tavo darbdavys yra darbdavių organizacijos narys arba yra pasirašęs kolektyvinę sutartį, jis privalo mokėti už tave įmokas į pensijos fondą. Įmokos į pensijos fondą dažniausiai sudaro 12% tavo atlyginimo brutto, iš kurių 4% sumoki Tu pats, o likusią dalį sumoka tavo darbdavys. 

Dauguma pensijos fondų siūlo eilę sveikatos sistemos programų. Tai reiškia, kad tu gal turi teisę į nemokamas sveikatos paslaugas, tokias kaip masažas ar fizioterapija. Taip pat siūlomos įvairios draudimo programos, susijusios su tavo pensijos kaupimo sistema, pvz. gyvybės ir kritinių ligų draudimas. Pasiteirauk savo profesinės sąjungos padalinyje apie taisykles galiojančias tavo įmonei.

Atostogos

Remiantis Danijos teisės aktais tu turi teisę į atostoginius (feriepenge) atostogų metu. Gaunamų atostoginių dydis apskaičiuojamas remiantis praeitų metų pajamomis ir sudaro 12,5% tavo atlyginimo. Atostoginių kaupimo laikotarpis skaičiuojamas nuo sausio 1-osios iki gruodžio 31-osios d. Atostoginių išmokėjimo laikotarpis – nuo kitų metų gegužės 1-osios iki balandžio 30-osios d. 

Daugiau rasite čia:
Angliškai
Rusiškai