OBS: Du er nu offline

BJMF valdyba rekomenduoja balsuoti „NE“ dėl naujos Kolektyvinės sutarties 2020

3F BJMF skyriaus valdybos dauguma rekomenduoja balsuoti ‚NE“ dėl OK20. Mūsų šūkis „Visi kartu už OK“ (”Sammen om OK20”) atspindėjo tai, ką mes norime pasiekti, mūsų kompetentingi derybininkai siekė, kad derybų rezultatai dėl naujos kolektyvinės sutarties kalbėtų patys už save. Deja, mums nepavyko ir buvome priversti pasirašyti sutartį.

Dėl šių priežasčių rekomenduojame visiems savo kolegoms balsuoti‚ Ne“:

  1. Mes reikalavome, kad būtų apsaugoti mažiausius atlyginimus gaunantys darbuotojai, solidarizavomės su savo kolegomis iš užsienio, nes norime kad didelis skirtumas tarp atlyginimų, kuriuos gauna užsieniečiai ir danai, sumažėtų. Kolektyvinėse derybose darbo užmokesčio skirtumas padidėjo.
  2. Reikalavome, kad mums būtų leista derėtis dėl savo susitarimo ir taip nebūtume priskirti prie pramonės susitarimo. Sakoma, kad tai decentralizuotos derybos, tačiau iš tikrųjų DI (Dansk Industri) suvereniai kontroliuoja derybų procesą visose pramonės srityse.
  3. Daugelis profesinių sąjungų stovėjo petys į petį, deja, ne visos nuomonės buvo priimtos. Šiomis aplinkybėmis kyla pavojus mūsų patikimumui, stiprybei ir solidarumui.
  4. OK- derybos vyko Corona pandemijos metu, ir tai suteikė darbdaviams visas galimybes nustumti mūsų derybininkus į šoną. Mes sakome "ne“ tiems, kurie sėdi įmonių viršūnėse, kurie mūsų vardu ir mūsų darbo sąlygų ir profesinio gyvenimo vardu bei bendruomenės teisių sąskaita parodo "bendruomenės dvasią ir atsakomybę". Derybos buvo atidėtos, tol, kol šalis ir derybų klimatas vėl normalizavosi, todėl jos turėjo vykti demokratiškai, ypač, kai visuomenė yra nepaprastoje padėtyje.

Mes pripažįstame, kad šalis ir mūsų darbo rinka tikrai patiria krizę. Be kita ko, pastebėjome, kad šiuo ypatingu laikotarpiu daugelis įmonių nuolat gauna valstybės paramą. Tačiau mes tikrai negalime toleruoti, kai pastebime, jog darbdaviai piktnaudžiauja situacija. Kur jų bendruomenės jausmas, kur jų atsakomybė prieš Danišką darbo modelį, kur jų kova su socialiniu dempingu?

Dėl šių priežasčių mes rekomenduojame, kad visi kolegos išreikštų savo balsą ir kad balsavimas būtų „NE“. Tai bus stiprus signalas darbdaviams, kad mes nepritariame pramonės diktavimui ir dominavimui ir mes tikrai reikalausime, kad minimalus darbo užmokestis būtų didesnis ir toliau kovosime su socialiniu dempingu.