OBS: Du er nu offline

OK21:  Meld dig ind nu for at være sikker på konfliktunderstøttelse

Du skal være meldt ind i 3F senest 28. februar, hvis du skal kunne modtage konfliktunderstøttelse ved en eventuel konflikt.

I april 2013 var lærerne lockoutede. Det kræver medlemskab af for eksempel 3F at få konfliktunderstøttelse. Det kan nås til og med 28. februar. (
	Henrik Bagger/BAG/Ritzau Scanpix)
I april 2013 var lærerne lockoutede. Det kræver medlemskab af for eksempel 3F at få konfliktunderstøttelse. Det kan nås til og med 28. februar. ( Henrik Bagger/BAG/Ritzau Scanpix)
Af 
 

Der blev næsten sat punktum for de offentlige overenskomstforhandlinger i weekenden.

Her kom et overenskomstforlig på plads for de regionalt ansatte. Og dermed kan der vinges af ved både de kommunalt, regionalt og statsligt ansattes løn- og arbejdsforhold for de næste tre år.

Men selvom der ikke gik hårdknude i selve forhandlingerne, kan der stadig opstå konflikt. Det kan ske, hvis medlemmerne går ud og stemmer nej til de treårige aftaler, som deres forhandlere har strikket sammen på deres vegne.

Og kommer der strejke, skal man være medlem af 3F – eller en af de andre overenskomstbærende fagforeninger – for at kunne få konfliktunderstøttelse. Det samme gælder, hvis de offentlige arbejdsgivere vælger at lockoute nogle faggrupper.

Husk det i februar

Fristen for at melde sig ind i 3F, så man kan få konfliktunderstøttelse, er 28. februar 2021. Er man alene medlem af 3F’s a-kasse og ikke fagforeningen, kan man ikke modtage konfliktunderstøttelse.

3F-medlemmer, der udtages til og deltager i strejke, får højeste dagpengesats i konfliktunderstøttelse. Bliver medlemmer lockoutet af deres arbejdsgivere, vil de også få konfliktunderstøttelse.

Selvom konflikt kan synes langt væk lige nu i et nedlukket Danmark, skal man ikke længere tilbage end til 2013 for at finde højtgående bølger. Her blev lærerne lockoutet i flere uger på grund af en strid om lærernes arbejdstid, der opstod i forlængelse af folkeskolereformen.

Og for bare tre år siden førte sammenbrud i forhandlingerne også til, at der blev varslet såvel strejke som lockout. Det blev dog ved varslerne, og der blev også stemt ja til de resultater, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne med forligsmandens hjælp endte op med.

Afstemningen er endnu ikke skudt i gang for medlemmerne i år. Tidsplanen er stadig under udarbejdelse. I mellemtiden kan man følge dette link og melde sig ind.