OBS: Du er nu offline

Ny aftale:  Overenskomster til grønne 3F’ere

Højere løn og en forbedret pensionsordning til elever er nogle af forbedringerne i nye overenskomster for 3F’ere på det grønne område. Arbejdsgiverne får mulighed for aftaler om lokalløn.

Der er tirsdag indgået forlig om nye overenskomster for medarbejderne på gartnerier og andre arbejdspladser på det grønne område. (
	arkiv)
Der er tirsdag indgået forlig om nye overenskomster for medarbejderne på gartnerier og andre arbejdspladser på det grønne område. ( arkiv)
Af 
 

En aftale om nye overenskomster til hen ved 20.000 medarbejdere på det grønne område. Det har 3F og arbejdsgiverforeningen Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A, indgået forlig om tirsdag.

De nye overenskomster vedrører ansatte inden for landbrug, skovbrug, gartnerier, planteskoler, agroindustrien samt firmaer med fiskeopdræt. Overenskomsterne gælder for perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2024.

Hos 3F er der tilfredshed med aftalen, der blev indgået tidligt tirsdag morgen efter i alt fem forhandlingsrunder mellem parterne.

- Vi er tilfredse med forliget. Jeg er mest glad for, at vi har sikret rimelige lønstigninger, flere penge til mere frit valg for medlemmerne samt en klart forbedret pension til eleverne. Det har været hårde forhandlinger, siger Peter Kaae Holm, formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Lønnen stiger med 9,55 kroner

Overordnet set følger forliget om de nye overenskomster på det grønne område rammen for andre overenskomster, der det seneste år er blevet indgået for andre brancher på det private arbejdsmarked.

Overenskomsterne på det grønne område betyder, at medarbejdernes løn vil stige med i alt 9,55 kroner i løbet af de tre år.

Lønnen til elever og udenlandske praktikanter bliver hævet med 1,1 procent 1. marts 2021. Med 1,1 procent 1. marts 2022. Og med 1,2 procent 1. marts 2023.

Mulighed for lokalløn

Som noget nyt i overenskomsterne kan en del af de aftalte lønstigninger fordeles anderledes via en lokal lønaftale. Det drejer sig om mellem en til to kroner i timen i den treårige overenskomstperiode. Pengene bliver indsat i en fælles pulje, som kan fordeles, som man synes på den enkelte arbejdsplads.

- Det var den pris, som vi måtte betale for at få flere forbedringer i overenskomsten for vores medlemmer. Jeg er dog tilfreds med, at vi har fået sat værn op for misbrug af ordningen i og med, at aftaler om lokalløn er frivillig og skal aftales med tillidsrepræsentanten på arbejdspladserne eller 3F. Jeg glæder mig også over, at det lykkedes os at få afværget arbejdsgivernes ihærdige forsøg på at få indført en lavere indslusningsløn til nye medarbejdere, siger gruppeformand Peter Kaae Holm. 

En aftale om lokalløn skal indgås med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. Eller den lokale 3F-afdeling, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på virksomheden.

Elever under erhvervsuddannelse, udenlandske praktikanter og ungarbejdere kan ikke blive omfattet af en aftale om lokalløn.

Flere penge til frit valg

Medarbejdernes såkaldte fritvalgsordning vokser fra de nuværende fire procent til syv procent i løbet af perioden. Medarbejderne kan blandt andet vælge at bruge de op til syv procent af deres løn på seniordage, børneomsorgsdage, indbetaling til pension eller udbetaling af løn.

Med den nye overenskomst vil medarbejderne også få mulighed for at holde fri i forbindelse med deres børns anden sygedag.

Elever med mindst tre måneders anciennitet har ret til pensionsindbetaling, når de fylder 18 år. Pensionen er på 7,65 procent af lønnen, hvoraf arbejdsgiveren betaler 5,1 procent, mens eleven betaler 2,55 procent.

Når eleverne fylder 20 år, bliver pensionen fra 1. september 2021 hævet til samme niveau som for voksne medarbejdere. Det vil sige, at arbejdsgiveren betaler 8,66 procent, mens eleven betaler 4,33 procent.

Flekstid og ferie i timer

Med de nye overenskomster bliver der indført flekstid. Medarbejderne kan som udgangspunkt maksimalt oparbejde et overskud på flekstidskontoen på 74 timer og et underskud på 37 timer.

Hvis arbejdsgiverne beordrer overarbejde, skal medarbejderne have overtidsbetaling efter overenskomstens regler om det.

Aftaler om flekstid skal virksomhederne indgå med tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen. På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, har medarbejderne mulighed for at inddrage 3F’s lokale afdeling.

De nye overenskomster rummer også muligheden for, at de ansatte kan afholde deres ferie i timer. Ferien skal dog så vidt muligt afholdes i hele uger.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Gruppeformand hos 3F Peter Kaae Holm og formanden for GLS-A, godsejer Helle Reedtz-Thott, underskrev natten til tirsdag en aftale om nye overenskomster til ansatte på det grønne område.
Gruppeformand hos 3F Peter Kaae Holm og formanden for GLS-A, godsejer Helle Reedtz-Thott, underskrev natten til tirsdag en aftale om nye overenskomster til ansatte på det grønne område. FOTO: Privat

Medlemmerne skal stemme

Om forliget skriver GLS-A’s chefforhandler, godsejer og bestyrelsesformand Helle Reedtz-Thott, i en e-mail til Fagbladet 3F:

- Jeg er tilfreds med, at vi efter et langstrakt forhandlingsforløb har truffet aftale med 3F om ny overenskomst, der skal være gældende for de kommende tre år. Aftalen er dyrere, end hvad vi havde forventet og håbet på, men er et resultat af, hvad der var mulighed for under de givne forhold.

- Jeg er særligt glad for, at der indføres en ny lokallønsmulighed, hvor en del af timelønnen lægges i en pulje, som fordeles efter kriterier, som er aftalt på den enkelte virksomhed. Jeg er også glad, at der fremover bliver mulighed for løbende udbetaling af fritvalgskontoen og dermed mulighed for at aftale andre fritvalgselementer. En øget mulighed for fleksibilitet er en gevinst for såvel den enkelte virksomhed som medarbejderne, skriver hun.

Gruppeformand Peter Kaae Holm oplyser, at et enigt forhandlingsudvalg og en samlet bestyrelse for Den Grønne Gruppe i 3F anbefaler medlemmerne til at stemme ja til forliget.

Medlemmerne af 3F på området skal inden længe stemme om, hvorvidt de vil godkende eller forkaste forliget om de nye overenskomster.

--

Artiklen er opdateret tirsdag 23. februar 2021 klokken 15.14 med kommentarer fra GLS-A’s bestyrelsesformand Helle Reedtz-Thott.